Hoe we bij Moniquet & Company cliënten helpen

Door de investeerdersblik die we bij Moniquet & Company hanteren, is het voor ons essentieel dat we u als cliënt kunnen helpen uw geïnvesteerd kapitaal maximaal te laten renderen. Dat kapitaal bestaat uit materiële (en desgevallend immateriële) vaste activa en uw korte termijn werkkapitaal (handelsvorderingen plus voorraden min handelsschulden). Als u een low capital bedrijf bent, hanteren we een economic profit perspectief. We helpen u uw geïnvesteerd kapitaal kennen, managen en het rendement erop structureel te verbeteren.

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Capital turnover als belangrijke motor

Eens u uw geïnvesteerd kapitaal kent, kan u de capital turnover of kapitaalsefficiëntie berekenen. Die berekening gebruiken de experts van Moniquet & Company als basis om de drivers van die kapitaalsefficiëntie te leren kennen en om in de praktijk na te gaan welke onderliggende aspecten van het geïnvesteerd kapitaal waarde creëren en welke waarde vernietigen. Deze analyse is een combinatie van data-analyse, financiële analyse van de initiële investeringsplannen en praktijkobservaties.

Korte termijn werkkapitaal als boosdoener

In de praktijk zien we dat de grootste boosdoener in lage rendementen op het geïnvesteerd kapitaal het korte termijn werkkapitaal is. Bij Moniquet & Company besteden we dan ook bijzondere aandacht aan het vinden van hefbomen en het opzetten van systemen die de waardecreatie op de drie aspecten - handelsvorderingen, voorraden en handelsschulden - maximaliseren. We zetten de keuzes ter zake af tegenover de gemiddelde gewogen kost van uw kapitaal en zoeken naar de optimale punten in uw voorraden om uw cash maximaal te vrijwaren, zonder risico te lopen naar uw klanten. Daarvoor gebruiken we fijnmazige statistische modellen en praktijkinzichten. Zo maximaliseren we uw resultaat.

Investeren met echt rendement

Ook langs de kant van de materiële vaste activa is het essentieel uw hefbomen te kennen. Zo werkt Moniquet & Company nauw met u samen om uw investeringen af te zetten tegenover de kost van uw kapitaal en te onderzoeken hoe deze bijkomende omzet zullen genereren in de praktijk. Een goede investering is immers een motor van groei. Zowel op nieuwe als bestaande investeringen vinden we de unieke hefbomen die voor u waarde zullen creëren.

Naar duurzame kapitaalsefficiëntie

Om kapitaalsefficiëntie ten slotte duurzaam te maken hanteren de experts van Moniquet & Company voor u een strategisch lange termijn perspectief. Dit betekent dat we manieren zoeken om de levensduur van investeringen te verlengen en om uw investeringen als hefboom voor het versterken van uw competitief voordeel te gebruiken. Een goede investering is niet alleen een motor voor groei, ze verhoogt de barrières tot toetreden in uw markt.

Het goed managen van uw geïnvesteerd kapitaal is een essentieel onderdeel van ondernemen met waarde. Doet u dit niet, dan laat u kansen liggen, zowel in de markt als voor uzelf. Wilt u weten hoe u uw geïnvesteerd kapitaal nog beter kan managen en laten renderen? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.