Niet enkel de efficiëntie in kosten maar ook effectiviteit is cruciaal voor elke succesvolle organisatie.

De kostenstructuur van een organisatie is bepalend voor mogelijke groei en winst. Kosten vormen aldus een essentieel onderdeel van het ondernemen. Bij Moniquet & Company weten we dat niet enkel efficiëntie in kosten maar ook effectiviteit cruciaal is voor elke succesvolle organisatie, en daar helpen we u graag bij.

Moniquet services kosten kostencalculatie

Kostenreductie

Welke kostenfocus hanteert u? Kijkt u naar de kost van handelsgoederen? Monitort u eerder uw personeelskosten? Of neemt u een cash benadering om uw kosten onder controle te houden? Misschien toch beter de kost per klant? Of per product? En doet u dat dan zuiver cijfermatig? Of onderzoekt u ook andere parameters? Het perspectief dat u hanteert, bepaalt uw succes in kostenreductie.

8400 Moniquet Change 1400x1110

Productiviteitsverbetering

Als ondernemer en bedrijfsleider zijn we allemaal op zoek naar manieren om de productiviteit binnen onze onderneming te verbeteren. Dat gaat verder dan efficiëntie of meer doen met minder. Productiviteit kan op tal van manieren meetbaar verhoogd worden. Echter, niet elke vorm van productiviteitsverhoging zorgt voor echte waardecreatie.

8400 Moniquet kosten 1400x1110 V2

Kostenherallocatie

Weet u in uw onderneming exact welke kosten welk rendement creëren? Zou u in die wetenschap kosten en resources anders alloceren om meer rendement te genereren? Kosten hoeven niet steeds gereduceerd te worden om het rendement te verhogen. Soms is het gewoon een kwestie van herallocatie.

8400 Moniquet kosten V3 1400x1110

Kapitaalsefficiëntie

Wat is het geïnvesteerd kapitaal in uw onderneming? En hoe managet u dit actief? Een bedrijf dat er in slaagt het geïnvesteerd kapitaal maximaal te laten renderen, creëert echte waarde. Bedrijven die geen actief management hebben rond hun geïnvesteerd kapitaal laten grote kansen liggen, zowel om het competitief voordeel te versterken als om waarde naar de markt te brengen.