Hoe Moniquet & Company lokale besturen helpt

We helpen onze cliënten in verschillende niveaus: strategisch helpen we u uw positie te versterken, de effectiviteit van uw meerjarenplan te verhogen, innovatieve overheid modellen uit te werken of de kracht van uw lokale economie te verbeteren.

Financieel staan onze consultants klaar om uw budget te optimaliseren, alternatieve inkomstenbronnen aan te boren of financieringsconstructies met maximaal rendement uit te werken.

Maar ook in de praktijk kan u op ons rekenen. Van make or buy studies bij technische diensten over de efficiëntie van burgerzaken tot het verbeteren van de effectiviteit van sociale dienstverlening; Moniquet & Company gaat objectief voor u op zoek naar de grootst mogelijke meerwaarde. Daarbij gaat expliciet aandacht naar het invullen van de noden van alle betrokken stakeholders.

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Strategische planning en uitvoering

De veelheid aan domeinen maakt het moeilijk om op voldoende concreet niveau strategische lokale keuzes te maken. Hoe maakt uw bestuur echt het onderscheid? Hoe wordt dat gemeten? Hoe waakt u erover dat de gemaakte plannen maximaal worden uitgevoerd? De gemiddelde realisatiegraad ligt lager dan 65%. Dat kan beter vinden we bij Moniquet & Company.

Budget en financiën

De taxshift, heralloceren van bevoegdheden zonder bijkomende middelen, afschaffen van bepaalde federale/regionale wetgevingen... het zijn maar een paar voorbeelden die de budgetten van lokale besturen onder druk zetten. Dit budget onder controle houden en alternatieve inkomsten genereren is belangrijker dan ooit. Maar hoe doet u dat en welke keuzes zijn daarbij waardevol? De ervaring toont aan dat lokale besturen onbedoeld miljoenen mislopen doorheen een legislatuur, dat willen we bij Moniquet & Company niet laten gebeuren.

Efficiëntie en effectiviteit

De plannen zijn gemaakt, het budget is onder controle. En nu? Hoe goed en effectief loopt het in de uitvoering? Wat is de efficiëntie in het onderhoud van uw openbaar domein? Hoe effectief is de dienstverlening van uw sociale dienst? Maximaliseert u uw vrijetijdsaanbod? De veelheid aan initiatieven doen besturen te weinig stilstaan met de kracht en uitdagingen van de eigen werking. Een doorgedreven aanpak kan al snel tot 15% in efficiëntie en tot 25% in effectiviteit opleveren.

Innovatie en vooruitgang

Industry 4.0, smart cities, digitale disruptie. Lokale besturen worden gebombardeerd met nieuwe initiatieven om te innoveren en vooruit te gaan. Verkeerde focus en verschillende simultane initiatieven kunnen tot verloren kosten, ontevreden burgers en achteruitgang leiden. Op lange termijn kan dit dramatische gevolgen hebben met als ultieme gevolg het wegtrekken van inwoners en het versterken van de grote verstedelijking. Moniquet & Company zoekt voor u uit wat u als bestuur kunt doen om gepast te innoveren en achteruitgang tegen te gaan.

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Publicaties