Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door V.L.S. CONSULT BV (hierna genoemd: Moniquet & Company). Moniquet & Company waardeert de interesse die u in ons bedrijf en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.moniquetandcompany.be of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media (samen “Moniquet & Company-pagina’s”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Moniquet & Company verzamelt tijdens uw interacties met Moniquet & Company, zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door Moniquet & Company, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met Moniquet & Company, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

Wanneer u te maken heeft met Moniquet & Company in de hoedanigheid van een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met Moniquet & Company, bijvoorbeeld door u te registreren op de nieuwsbrief, een dienst te kopen of de Moniquet & Company-pagina's te bezoeken (zoals “Volg ons op LinkedIn”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Moniquet & Company, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort). Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Moniquet & Company delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: