Moniquet service strategie pricestrategie

Pricing strategie

Prijs is wat de klant betaalt, waarde is wat de klant krijgt. Het is een veel gehoorde uitspraak in ondernemingen. Maar hoe bepaalt u de juiste prijs voor uw producten of diensten? Een te lage prijs en uw marges komen onder druk of uw product wordt gecommoditiseerd. Een te hoge prijs en de klant is niet meer bereid te kopen. Het juiste prijspunt kan uw business model dus maken of kraken.

Moniquet service strategie winstrategie

Winststrategie

Uw marge onder controle houden is essentieel als bedrijfsleider, CEO, of ondernemer. Vaak wordt daarbij naar de brutomarge gekeken. Als deze hoog genoeg is, zal de rest wel volgen. Maar is dat ook zo? Het spel tussen prijs en kost is in de praktijk complexer dan we denken. Om van uw onderneming een echte winstmachine te maken is meer nodig. Dat begint bij strategie.

Moniquet service strategie groeistrategie

Groeistrategie

Als bedrijfsleider, CEO, of ondernemer is uw doel duidelijk: groeien. Dat is de ambitie van elk bedrijf. Die groei bereiken gebeurt door marketing- en salesinitiatieven waarin geïnvesteerd wordt, al dan niet met wisselend succes. Maar niet alle groei creëert toegevoegde waarde voor het bedrijf. In sommige gevallen vernietigt de groei zelfs waarde. Groeien met succes is dus geen eenvoudig verhaal.

Moniquet service strategie weerbaarheid

Weerbaarheid & diversificatie

Als ondernemer, bedrijfsleider of CEO bent u er zich van bewust dat ondernemen risico inhoudt. Dat risico kan bedrijfsgerelateerd, marktgerelateerd of geografisch van aard zijn. Die risico’s zijn evenwel niet altijd duidelijk. Zogenaamde black swan events kunnen een ware schokgolf door onze economie jagen. Met alle gevolgen van dien. Ook al zijn black swan events per definitie onmogelijk te voorspellen, u kan uw onderneming robuuster maken dan u denkt.