NL EN

Wat maakt Moniquet & Company anders?

25/03/2019

Moniquet & Company

Iedereen wilt anders zijn, uniek zijn. Zo werkt het helaas niet altijd. Bepaalde markten laten het niet toe uniek te zijn. Producten en diensten zijn er niet gedifferentieerd. De competitie aangaan gebeurt louter en alleen op kost. Gelukkig zitten we bij Moniquet & Company niet in zo een markt. Wat maakt ons dan anders dan de vele andere consultants die vandaag naar uw goedkeuring dingen?

Op het eerste zicht misschien weinig. Er zijn tal van consultants die zichzelf als expert op het vlak van strategie, organisatie en operations positioneren. Niets nieuws onder de zon dus. Er zijn ook tal van consultants die beweren maatwerk te leveren. Ook daar maken we op het eerste zicht het onderscheid niet. Waar ligt het dan wel?

Eerst en vooral hebben we skin in the game. Wat betekent dat? Dit houdt in dat we het risico voor onze cliënten volledig op ons nemen. Een private cliënt van Moniquet & Company loopt 0 financieel risico. Dit doen we omdat we geloven dat consultants echte waarde moeten creëren. Het risico volledig op ons nemen is een eerste manier waarop we dit naar onze cliënten hard maken. Niet alleen is er onze waardegarantie (minstens 100% return on investment of we laten de resterende fee van 50% vallen) die we totnogtoe in elke studie konden waarmaken, in sommige gevallen (voornamelijk operations) gaan we zelfs zover dat we kapitaalsgarantie geven op de eerste fee van 50%. Als we die niet minstens terugverdienen, betalen we u gewoon uw investering terug. Op die manier combineren we bij wijze van spreken de high yield die beleggen in aandelen met zich meebrengt met de low risk van kapitaalsgegarandeerde obligaties. Samenwerken met Moniquet & Company is vanuit die optiek niets anders dan risicoloos investeren. Waardecreatie voor de cliënt. Dat staat bij ons boven alles. 

Dit brengt ons bij ons tweede punt. Wij gaan ver voor onze cliënten. Zeer ver. Dat begint bij de eerste benadering en het voorstel dat we uitwerken. Exponentieel leren staat centraal om de omgeving, omstandigheden en uitdagingen van onze cliënten tot op het bot te doorgronden. We leren elke nuance in de sector, vlooien elk hoekje van de resultaten van u en uw concurrenten uit, en decomposeren alle gangbare strategieën tot hun kleinst observeerbare eenheid. En dat is voor er nog maar iets is getekend. Dat exponentieel leren vertaalt zich verder in een onstilbare honger naar groei en kennis. Van het uitbouwen van een eigen bibliotheek over MBA-standaarden tot het geven van permanente open feedback, we leggen de lat hoog om u maximaal te kunnen dienen. Uw zorgen zijn onze zorgen. Doordat we klein zijn, staan we op cliënt intimacy. We zijn uw vertrouwenspersoon voor, tijdens en na een studie.

Daarom kunnen we niet anders dan maatwerk leveren. Dat zijn geen holle woorden. Natuurlijk werken we zo gestandaardiseerd mogelijk met sjablonen voor contracten en in de support-processen om snel en kort op de bal te kunnen inspelen op uw noden en uitdagingen. Maar wat onze kern betreft is niets van wat we doen generiek of gestandaardiseerd. Integendeel. Elke context is specifiek. Idealiter is elke strategie dat ook. Dat is niet altijd het geval. Door onze 100% maataanpak kunnen we daar enorme verschillen maken. Wij weten dat de enige manier om echte meerwaarde te genereren het oplossen van de specifieke uitdagingen van onze cliënten is. Wanneer we met modellen en standaardoplossingen werken, kunnen we dit nooit realiseren voor u, laat staan onze eigen ambities waarmaken. We’re on a mission. 

Bij Moniquet & Company gaat het immers niet louter om het economische (oprechtheid is één van onze belangrijkste waarden. Het economische doet ertoe, maar het is niet wat ons drijft. Wat ons drijft is impact maken. Op grote schaal. De toekomst mee vormgeven door de moeilijkste strategische business problemen op te lossen is geen losse zin voor ons. Wij willen de maatschappij mee vorm geven, duurzame waardecreatie realiseren, het kortetermijndenken overstijgen, en waarom niet, een industrie veranderen. Onze ambities zijn het economische beleid mee bepalen, unicorns in België en ver daarbuiten helpen creëren, de overheden van de toekomst ontwerpen en strategie naar een hoger niveau tillen door op een andere graad van detail keuzes te maken die in de praktijk implementeerbaar zijn. Dat is wat ons drijft. Die drijfveren zorgen ervoor dat u als cliënt de winnaar bent. Enkel zo kunnen we onze ambities waarmaken. Dát is wat ons echt onderscheidt van ‘our friendly competitors’.

Om onze ambities te kunnen waarmaken, staan we voor gestructureerd en geïntegreerd denken. Dat doen we aan de hand van de wetenschappelijke methode. We werken met hypothesen die we vertalen in een itemstructuur. Deze structuur bestaat uit alle elementen die – logisch en gestructureerd van elkaar onderscheiden – een invloed kunnen hebben op de hypothese. Zo kunnen we de eeneiige factoren die succes bepalen met een zeer hoge graad van zekerheid detecteren. We combineren diepe statistische analyses met in de praktijk gewortelde operationele observaties. Big en small data samen vormen de basis voor onze oplossingen. Deze combinatie laat tevens toe het kritische pad van invloed in organisaties te detecteren. Op die manier worden de slaagkansen bij verandering verhoogd. Moniquet & Company is geen speler waar louter het kwantitatieve telt. We voegen een verregaande menselijke dimensie toe aan de strategisch kwantitatieve en financiële zijde van onze meerwaardecreatie. Dat laat ons toe om oplossingen te ‘zien’. 

Dat ‘zien’ lijkt abstract en misschien wat dubieus. Het is niet eenvoudig onder woorden te brengen. Het gaat om hard werken en een permanente focus op de waarheid. Het gaat om zuiverheid van analyses en een diepe bezorgdheid om de uitdagingen van de cliënt. Maar het gaat ook om eigen eerdere ervaringen en de wijze waarop wij bij Moniquet & Company naar de wereld kijken. Het leven van onze oprichter is er één van het overwinnen van obstakels. Van het dagelijks geconfronteerd worden met hindernissen en percepties die allesbehalve positief te noemen zijn. Die ervaringen hebben hem er steeds toe aangezet anders naar de wereld te kijken en oplossingen en acties te bedenken en te zien waar anderen het misschien al lang hadden opgegeven. Die blik op de wereld zit verweven in alles wat we doen bij Moniquet & Company. We kunnen haast letterlijk doorheen de complexiteit kijken en oplossingen genereren die substantieel verschil maken, net omdat we op andere dingen letten. Het is misschien het minst tastbare van wat we doen, maar het overdraagbaar maken van de blik van onze oprichter op de rest van de organisatie is misschien wel ons echte competitief voordeel. 

Competitief voordeel ligt in de kern van wat strategie inhoudt. Dat voordeel moet zich ook vertalen in een duidelijk resultaat. Voor Moniquet & Company is dat resultaat bij voorkeur dan ook Free Cash Flow. Met deze keuze proberen we ons ten slotte ook in zichtbaarheid van resultaat te onderscheiden. Onze oplossingen drukken we daarom uit in de meest zuivere vorm van waardecreatie. Hoewel niet steeds duidelijk voor onze cliënten bij de start van een studie is dat voor ons het beoogde doel. Het probleem oplossen door bijkomende free cash te creëren. Daarom zetten we steeds in op de twee meest voorname hefbomen van Free Cash Flow, namelijk groei en return on invested capital (ROIC). We zoeken naar manieren om beide te beinvloeden om zo echte resultaten voor te leggen. Dat is wat u van Moniquet & Company mag verwachten. Kortweg: effectiviteit

Eigen lof stinkt natuurlijk. Daar kunnen we het niet meer mee eens zijn. Dit artikel heeft dan ook niet de bedoeling aan te tonen hoe goed we al dan niet zijn. We willen hiermee vooral duiden waarin we anders zijn dan onze ‘friendly competitors’ en welke duidelijke keuzes we gemaakt hebben om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. We geloven dat weten wat ons drijft de beste basis is voor het winnen van uw vertrouwen. Eens dat er is, laten we de resultaten voor zich spreken. We geven nog graag een quote van één van onze cliënten mee:

“Wat we waarderen is de diepgaande analyse en de objectieve manier van werken. Dit leidt tot strategische en operationele oplossingen. Steeds met een hoge graad van professionalisme.”