NL EN

ROIC - Bakkerij Baerts

10/08/2020

Charlotte Brouwers

We hebben gezien dat de free cash flow van bakkerij Baerts sterk beïnvloed werd door de investeringen die de bakkerij deed in een nieuwe wagen. Investeringen verbranden in dit geval cash. Althans op korte termijn. Investeren is goed, maar onder de voorwaarde dat deze in de toekomst nieuwe cashflows opleveren. 

ROIC - return on invested capital - is een van de uitgelezen drivers om free cash flow positief te beïnvloeden. Maar hoe doet bakkerij Baerts het op dat vlak? 

Daarvoor moeten we naar de balans kijken. De bakkerij heeft een oven en rollend materieel (de deliverywagen) onder materiële vaste activa op de balans staan. Goed voor 105.000 EUR in totaal. Dat is echter niet het enige kapitaal dat in de kernactiviteit van de bakkerij is geïnvesteerd. Uit de free cash flow benadering leerden we dat working capital requirements (korte termijn werkkapitaal) belangrijk is. Dit zijn de handelsvorderingen op minder dan één jaar plus de voorraden min de handelsschulden op minder dan één jaar. De handelsvorderingen bedragen 45.000 EUR, 5000 meer dan het jaar voordien. De voorraden stegen eveneens naar 30.000 EUR, 10k meer dan vorig jaar. Tenslotte bedragen de handelsschulden minder dan vorig jaar, 12.000 EUR in totaal. Het korte termijnwerkkapitaal is bijgevolg goed voor 63.000 EUR. 

Als we de materiële vaste activa en het korte termijn werkkapitaal samentellen krijgen we inzicht in het totale geïnvesteerde kapitaal van bakkerij Baerts. 105k + 63k komt neer op 183.000 EUR. Het zou - zo hebben we gezien - te eenvoudig zijn de winst na belastingen af te wegen tegen het geïnvesteerd kapitaal. In de winst na belastingen zitten immers activiteiten die niet aan de kern gerelateerd zijn. Daarom kijken we naar EBITDA, gecorrigeerd met belastingen. Die berekenen we door winst voor belastingen en interesten (EBIT) te verhogen met de afschrijvingen. Dit komt neer op 55.000 EUR. Daarna dienen we deze nog te corrigeren met onze belastingen aan 16,7%.

Bakkerij Baerts heeft een ROIC van 25,03% en realiseert dus een return van 25,03% over het geïnvesteerde kapitaal. Dit is best sterk. Als we rekening houden met de gemiddelde gewogen kost van kapitaal bij bakkerij Baerts betekent dit dat de bakkerij 12,53% return boven de kost van het kapitaal realiseert. 

Hoe komt het dan dat dat de bakkerij slechts 7.155 EUR free cash flow genereert? Dit heeft te maken met die andere driver: Groei.

 

Wil u graag meer weten over ROIC en hoe uw bedrijf meer free cash flow kan genereren? Neem vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com of 011 41 71 81.