Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.

Een blik op de markten

Moniquet & Company gebruikt de openbare informatie om inzichten te verwerven in de economische pistes die zich in de toekomst kunnen voordoen. Dit betreft zowel macro-economische data als onderzoek naar nationale en internationale trends en consumptiegedrag. Dit vormt de basis om scenario’s uit te werken.

Uw bedrijf in de toekomst

Vanuit een eerste algemene benadering dalen de experts van Moniquet & Company af naar de strategische en operationele details in uw onderneming. Van hieruit wordt het mogelijk de actuele stand van zaken in te schatten en over gans de value chain die opportuniteiten en uitdagingen te detecteren die gevoelig zijn aan economische verandering.

Statistische modellering

Scenario’s bouwen is niet moeilijk. De kans dat ze zich voordoen juist inschatten wel. De experts van Moniquet & Company werken daarom met Monte Carlo simulaties en real options om de scenario’s die in samenspraak met de cliënt gedefinieerd worden zo accuraat mogelijk in te schatten op hun waarschijnlijkheid. Deze diepe statistische benadering legt de fundering voor toekomstige waardecreatie.

Snel en flexibel handelen

Daar stoppen de experts van Moniquet & Company echter niet. Scenarioplanning heeft maar waarde als het dynamisch en praktisch gebeurt. Daarom wordt de financiële impact van elk scenario zichtbaar gemaakt en worden de modellen zo opgemaakt dat ze dynamisch kunnen worden aangepast naarmate de realiteit de scenario’s inhalen. Voor elk scenario ontwikkelen de experts een duidelijk en praktisch uitvoerbaar operationeel plan om uw onderneming toe te laten snel en flexibel te handelen. Zo blijft u uw concurrenten voor en wordt verandering een vaardigheid die u een competitief voordeel verschaft.

De toekomst hoeft niet zo onzeker te zijn als deze misschien lijkt. Accuraat voorspellen gaat niet, maar u wapenen tegen toekomstige economische verandering kan absoluut. Wilt u meer weten over hoe Moniquet & Company u hierbij kan helpen? Neem dan vandaag nog contact met ons via info@moniquetandcompany.com

Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.