NL EN

Analyseer uw beslissingsprocessen

18/09/2019

Gertjan Werelds

Kort samengevat zijn er vijf factoren die het beslissingsproces en de uitvoering beïnvloeden; snelheid, reden, doorlooptijd, overeenstemming in uitvoering en draagvlak. We verduidelijken graag wat dat precies betekent voor het proces in zijn geheel en voor elke afzonderlijke factor.

Het is een algemeen aanvaard gegeven; in een grote organisatie duren beslissingen langer. Begrijp ons niet verkeerd; het is raadzaam om doordacht te werk te gaan, maar we merken dat dat niet altijd het gevolg of de oorzaak is van de verlengde doorlooptijd. In grote organisaties duren beslissingen langer omdat ze op meerdere niveaus besproken of op zijn minst gehoord moeten worden. Zo ontstaat er echter ruis op de communicatie. Het doet enigszins denken aan het telefoonspel; hoe vaker een boodschap wordt doorgegeven, hoe meer de inhoud verandert – tot in het extreme. Dat kan doordat er bepaalde elementen voor een CFO belangrijker zijn dan voor een CEO, maar het kan evengoed te wijten zijn aan emoties. De gevolgen zijn doorgaans strategisch van aard: een afwijking van de strategie, een onheldere focus, ongegronde beslissingen maar vooral: voorbijgestoken worden door de concurrentie.

De volgende keer dat er een beslissing -groot of klein- genomen moet worden, kan u voor uw organisatie nagaan hoe er gescoord wordt op de volgende 5 elementen:

Snelheid van de beslissing

Gaat het over uren, dagen, weken of zelfs maanden? Als het weken of langer duurt alvorens beslissingen effectief genomen worden, kan u best nagaan waarom dit zo is; worden ze wel op het juiste niveau besproken? Zijn er niet teveel personen die inspraak hebben in de beslissing?

Hoe worden beslissingen genomen?

Op basis van welke gegevens worden beslissingen genomen? Is dat vooral vanuit een financieel standpunt, is het buikgevoel of zijn er andere factoren? Zo waakt u erover dat beslissingen objectief genomen worden, zonder afleidingen van buitenaf.

Hoe lang duurt het alvorens een beslissing wordt uitgevoerd?

Zit er veel tijd tussen het nemen en het uitvoeren van de beslissing? Dan kan u zich de vraag stellen of de beslissing niet te vroeg werd gemaakt; tussen de beslissing en de implementatie ervan kunnen een aantal factoren namelijk gewijzigd zijn; de markt kan veranderd zijn, de concurrentie kan met een gelijkaardig idee gestart zijn, of de uitvoering van de beslissing zal meer waarde vernietigen dan creëren op dit moment.

In welke mate stemt de uitvoering overeen?

Als uw organisatie er vandaag voor kiest om het papierverbruik drastisch te verminderen, gebeurt dat dan ook effectief, of blijft het bij een goed voornemen? Het is belangrijk om na te gaan of de beslissing die genomen worden ook uitgevoerd worden zoals overeengekomen.

Is er draagvlak voor de beslissing?

We kunnen het niet genoeg benadrukken; beslissingen zonder draagvlak falen altijd in de uitvoering. Het kan daarom raadzaam zijn na te gaan hoe de uitvoerende medewerkers tegenover de beslissing staan en draagvlak te creëren.

 

Nadat u de elementen scoort, krijgt u een overzichtelijk beeld van waar het beslissingsproces spaak loopt, en kan u ingrijpen – zo zorgt u er niet alleen voor dat beslissingen sneller overgaan in implementatie, maar dat u ook meer zekerheid heeft over uw gemaakte keuzes. Uiteraard helpen we u graag op weg om de juiste beslissingen te nemen en het proces in kaart te brengen – stuur ons een mail via info@moniquetandcompany.com, en we bekijken graag hoe we u van dienst kunnen zijn.