NL EN

Privacyverklaring

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door V.L.S. CONSULT bvba (hierna genoemd: Moniquet & Company). Moniquet & Company waardeert de interesse die u in ons bedrijf en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.moniquetandcompany.be of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media (samen “Moniquet & Company-pagina’s”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Moniquet & Company verzamelt tijdens uw interacties met Moniquet & Company, zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door Moniquet & Company, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met Moniquet & Company, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Moniquet & Company diensten online of offline aanschaffen;
 • Informatie opvragen over Moniquet & Company diensten;
 • Deelnemen in Moniquet & Company online communities, waaronder onze kanalen/pagina's in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Moniquet & Company;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze service en blijven verbeteren van onze website;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de website/sociale media van Moniquet & Company.

Wanneer u te maken heeft met Moniquet & Company in de hoedanigheid van een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Het faciliteren van toegang tot informatie
 • Het verbeteren van communicatie
 • Het analyseren van en inzicht verkrijgen in klantinteracties
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van dienstenklachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek over geleverde diensten

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met Moniquet & Company, bijvoorbeeld door u te registreren op de nieuwsbrief, een dienst te kopen of de Moniquet & Company-pagina's te bezoeken (zoals “Volg ons op LinkedIn”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw beroep;
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Uw professioneel e-mailadres;
 • Uw professionele werkervaring;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Uw leeftijd;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Moniquet & Company-pagina's; 
 • Andere persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld uw hobby’s/interesses

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Moniquet & Company, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw apparaattype;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • De mails verstuurd door Moniquet & Company die u opent of doorklikt

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Moniquet & Company delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw communicatie met Moniquet & Company over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van Moniquet & Company;
 • Een product of dienst bestellen;
 • Deelnemen aan een actie, evenement;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een Moniquet & Company-aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
 • Abonneren op een Moniquet & Company-nieuwsbrief;
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, en van het bedrijf Lead Forensics en Facebook. Voor e-mailingcampagnes maken wij gebruik van de software Campaign Monitor.

Op onze website en in massamailings worden cookies mogelijk gebruikt voor het volgende:

 • Het aantal bezoekers van onze webpagina’s bijhouden.
 • De tijd bijhouden die elke bezoeker op onze webpagina’s doorbrengt.
 • Bepalen in welke volgorde een bezoeker de pagina’s op onze website weergeeft.
 • Beoordelen welke delen van onze website verbetering behoeven.
 • De website optimaliseren.
 • De Facebook pixel zorgt ervoor dat wij u, indien u bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten.
 • Analyseren van openingsgraad en klikgedrag in e-mailcampagnes.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Als u niet wilt dat uw klikgedrag in e-mailcampagnes wordt bijgehouden kan u daarvoor uw toestemming te allen tijde intrekken via het voorkeurscentrum dat u in iedere massamailing onderaan vindt.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Moniquet & Company kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een Moniquet & Company-partner. Als u niet wilt dat Moniquet & Company de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@moniquetandcompany.be

De hierboven vermelde gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de hogervermelde doelen. De persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Moniquet & Company behoudt zich wel het recht voor de gegevens te gebruiken of te delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor de betrokkene van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen. Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

Uw rechten

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld of wij deze hebben ontvangen, kan u een verzoek versturen naar info@moniquetandcompany.be om uw gegevens te consulteren, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. U hebt het recht om binnen de maand een antwoord op uw verzoek te krijgen.

Als u niet wilt dat wij u aanbiedingen of bepaalde informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door uw e-mailvoorkeuren aan te passen of uit te schrijven op alle mailings. Deze knop vindt u steeds onderaan in een massamailing.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens foutief of onwettelijk worden verwerkt door Moniquet & Company of haar verwerkers, hebt u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

Sociale media

Als u deelneemt aan fora via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Moniquet & Company is gebonden aan het privacy beleid van deze derden, en aan deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Moniquet & Company, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

Links naar andere websites

Wanneer u de Moniquet & Company-pagina’s bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Moniquet & Company en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Moniquet & Company zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Cloud

Moniquet & Company kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht vanMoniquet & Company door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Moniquet & Company heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder de vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Moniquet & Company maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer en datalekmanagement toe en wensen alleen in zee te gaan met leveranciers en partners die conform de huidige Europese privacyregulering werken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van Moniquet & Company zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze website.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw (browse)voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Moniquet & Company-pagina's niet langer te gebruiken.

Contact opnemen

U kan onze privacymanager steeds bereiken via info@moniquetandcompany.be. Wij helpen u graag verder.