NL EN

Onze meerwaarde

Besparingen aan de orde? Moet de efficiëntie naar omhoog? 

Budgetbesparingen, schulden die oplopen, hoge ziekteverzuimcijfers, reorganisaties en fusies,… Ook overheidsorganisaties staan voor grote uitdagingen. Niet zelden bemoeilijken deze uitdagingen het behalen van de beoogde doelstellingen.

Budgetverminderingen

Fusies en reorganisaties hebben mogelijks een negatieve impact op de werksfeer, wat vaak in relatie staat tot het ziekteverzuim. De taken en uitdagingen groeien en worden complexer, maar de beschikbare middelen groeien niet evenredig mee. 

Sterker zelfs, vele overheidsorganisaties hebben te kampen met budgetverminderingen. De jaarlijkse financiën dreigen in de rode cijfers te verzinken, de schulden terugbetalen met de jaarlijkse inkomsten wordt steeds moeilijker. De uitvoeringsgraad van de geplande investeringen zakt jaar na jaar.

Verouderde procedures

Complexe uitdagingen moeten worden aangepakt met verouderde procedures en werkwijzen. Verantwoordelijkheden worden afgeschoven naar een hoger hiërarchisch niveau. 

Veel medewerkers, weinig output

Oplossingen voor inefficiëntie in de organisatie worden veel te snel gezocht in een aangepaste organisatiestructuur met extra medewerkers. De algemene performantie ligt veel te laag. Het hoge aantal medewerkers leidt tot te weinig output.

Aanhoudende discussies tussen het politieke bestuur en de ambtelijke top wijzen op de noodzaak aan een gedragen strategie.

Kampt u als overheidsorganisatie met complexe uitdagingen?

Maak uw afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Challenge ons!