NL EN

Onze meerwaarde

Brengt uw groei complexiteit met zich mee en loopt de organisatie stilaan vast?

Groeibedrijven kampen op een bepaald moment in hun ontwikkeling onvermijdelijk met groeipijnen. De organisatie stoot stilaan op zijn limieten. De eerste stappen naar professionalisering zijn gezet, maar dat proces loopt allerminst van een leien dakje. De start-up-mentaliteit van de eerste dagen is vervangen door procedures en hiërarchie. Alles loopt steeds meer vast. Groei, omzet en winst staan onder druk. Als stichter staat u voor grote uitdagingen om het groeitempo aan te houden én de rendabiliteit te verzekeren.

Nieuwe structuur werkt niet

Als eerste antwoord op deze complexiteit ontwikkelen zeer veel groeibedrijven een nieuwe organisatiestructuur met extra functies en gelaagde verantwoordelijkheden. Nieuwe procedures worden ingevoerd.
Al snel blijkt dit nieuwe organigram niet te functioneren zoals gehoopt. In plaats van flexibiliteit te creëren, vertraagt de organisatie. 

Trage beslissingsprocessen

Beslissingen worden niet meer of te laat genomen. Te trage beslissingsprocessen zijn vaak de eerste symptomen van opkomende groeipijnen.

Moeizaam aantrekken van talenten

Stilaan gaat het van kwaad naar erger. Ooit waren ze sterke en gedreven medewerkers, nu verlaten ze teleurgesteld het bedrijf. Het aantrekken van nieuwe talenten verloopt uiterst moeizaam. 
De kosten swingen steeds meer de pan uit. De cashflow is onvoldoende. Gestelde targets worden niet meer bereikt. Het aantal klachten stijgt, de klantentevredenheid daalt.

 

Waan van de dag overheerst

De waan van de dag overheerst. Steeds minder wordt er strategisch naar de toekomst gekeken. Het management en medewerkers raken moedeloos, want de chemie van de begindagen is weg. 

 

Stoot u als groeibedrijf stilaan op uw limieten?

Maak uw afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Challenge ons!