NL EN

Overheidsinvesteringen beïnvloeden economische groei, toch?

27/03/2019

Erik Moniquet, Juliaan Catteeuw, Gertjan Werelds

Recent liet de Europese Centrale Bank weten het huidige monetaire beleid aan te houden. De trage groei, de bijzonder lage rente en het aankoopprogramma rond obligaties doen de vraag rijzen welke instrumenten nog kunnen aangewend worden bij een volgende economische schok.  

In een gesprek met een CFO kwam de piste van structurele hervormingen binnen de overheid naar boven. Maar wat zijn de risico’s hiervan? Hoe groot is bijvoorbeeld het aandeel van de overheidsconsumptie in de vraagzijde van het BBP? In 2017 was dat aandeel 23% van de totale vraagzijde. De correlatie met de economische groei is eerder beperkt. Investeringen correleren het sterkst met economische groei.    

Wat enigszins vreemd is, is dat overheidsinvesteringen negatief correleren met economische groei. Dit zou kunnen betekenen dat de overheid vooral sterk investeert wanneer het economisch slecht gaat. Het kan ook betekenen dat hoge investeringen net leiden tot tragere groei. Het relatief beperkte aandeel van de overheidsinvesteringen in de totale overheidsuitgaven van de laatste zes jaar doet vermoeden dat dit de economische groei niet heeft geholpen. In 2018 werd er weer fors meer geïnvesteerd dan in 2017. Benieuwd of dat zich in 2019 zal vertalen in een sterke economische groei. Indien dat niet het geval is, zou de sleutel voor het hoofd bieden van de volgende crisis weleens verbazend eenvoudig kunnen zijn.