NL EN

Hoe kunnen we onze profitability verbeteren?

25/02/2019

Erik Moniquet

Bij Moniquet & Company behandelen we een waaier aan strategische vragen. Dat gaat van het ontwerpen van nieuwe businessmodellen en het aanboren van onbekende markten over het verhogen van de strategische slagkracht van HR tot het verbeteren van de return on assets en kostenreductieprogramma’s. Tussen voornoemden liggen nog tal van andere vragen zoals M&A-haalbaarheidsstudies of -targets zoeken tot productiviteitsverbeteringen en het optimaliseren van beleidskeuzes.

We wezen er eerder al op dat het probleem – de vraag die gesteld wordt – vaak niet het probleem is. Recent nog werd ons tijdens een client meeting zowat alle uitdagingen in de markt geschetst. We moesten echt doorvragen om te komen tot op het punt waar we wilden landen: de gevolgen van die uitdagingen voor de client. In zowat alle gevallen die we totnogtoe beschreven zijn die gevolgen te herleiden tot één probleem: de profitability. 

Dit lijkt waarschijnlijk zeer kort door de bocht. Toch draait het in zowat alle voornoemde vragen om profitability – zij het dan voor overheden maatschappelijk gewin. Het ontwerpen van een nieuw business model? Een manier om om verschil te maken in de markt dat zich vertaalt in betere profitability. Het aanboren van nieuwe markten? Bedoeld om profitability te verbeteren. Strategische slagkracht van HR? De bijdrage van HR naar een hoger niveau trekken om de link met de profitability te versterken. Het verbeteren van de return on assets? Profitability. Kosten reduceren? Marges verhogen en dus – u raadt het al – profitability. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

De profitability verbeteren lijktdus de essentie van de oplossingen die we uitdenken. Het spreekt voor zich dat elke gestelde vraag een ander antwoord heeft om tot hetzelfde effect te komen. Het grote probleem is echter dat profitability niet het probleem is. 

Volgt u nog?

Het verbeteren van de profitability is weliswaar vaak de insteek van een samenwerking met Moniquet & Company, het is echter niet het einddoel. Hier zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste vinden we het bij Moniquet & Company essentieel om verder te kijken dan de korte horizon en het shorttermism dat het najagen van profitability met zich meebrengt. Systeemdenken zit in onze natuur en bijgevolg kijken we altijd naar minstens tweede- en derde-orde-effecten. Die reiken verder dan profitability. Het gaat dan om effecten als duurzame waardecreatie, waarde voor alle stakeholders en het versterken van de groei en profitability op lange termijn. Ook de maatschappelijke effecten zijn voor ons relevant. Bij Moniquet & Company draait het tenslotte om echte impact genereren. 

Ten tweede – en dit is de kern van ons verhaal – profitability doet er niet toe. Dit moet het meest zinloze artikel ooit zijn, zal u denken. Daar lijkt het inderdaad op. Toch is het niet zo. Sta ons nog even toe onze redenering af te maken. 

Profitability – winst dus – is een fictief gegeven dat bol staat van de assumpties en waar accountants en financial wizards maar al te gemakkelijk mee kunnen spelen. Afschrijvingen en waardeverminderingen hebben een grote invloed op de winst op het einde van een boekjaar. In tijden waarin bedrijven minder en minder fixed assets hebben en meer en meer met financial en leveraged assets en intangibles werken, wordt de rol van de accountant en de CFO alleen maar groter. Meer en meer spelen veronderstellingen, interpretaties en appreciatie van de financiële beleidsmakers een rol. Daarom doet profitability er niet toe. Het kan immers alles en vooral niets zeggen over de slagkracht, gezondheid en marktpositie van een bedrijf. 

Wat doet er dan wel toe? Cold hard cash! Dat doet ertoe. U kan voor 10 miljoen EUR verkopen maar als uw klanten niet betalen dan stopt het feestje. U heeft dan een mooie resultatenrekening met een zeer grote winst (uitgaande van lage kosten) maar u heeft geen geld om uw operaties te betalen of om te investeren. U kan natuurlijk naar de bank gaan om factoring te krijgen of kredietlijnen te bekomen, maar u begrijpt waar we naartoe willen. Cash is realiteit en cash laat u toe om verder te groeien op lange termijn. Het is de cash die ervoor zorgt dat u impact kan maken. 

Bij Moniquet & Company zijn we systeemdenkers. Dat betekent dat we op zoek gaan naar de hefbomen die het meeste impact hebben op het grotere geheel. In het geval van winst en groei is dat cash. Dat betekent natuurlijk niet dat elke vraag die kan herleid worden tot cash éénzelfde antwoord of oplossing inhoudt. Er zijn immers tal van manieren om het genereren van cash te verbeteren. Ook daar zoeken we de meest geschikte hefbomen die echte impact hebben. 

Wanneer u echte effecten wilt creëren met uw onderneming, en de groeiambities en visie op de website geen holle woorden zijn die in de praktijk geen gevolg krijgen, focust u best op die hefbomen die het genereren van cash positief beïnvloeden. Denk hierbij vooral niet in louter financiële termen. Uw medewerkers en uw strategie hebben een veel grotere invloed dan u denkt. Wanneer u doorheen de complexiteit van uw eigen organisatie de hefbomen niet meer ziet, of niet langer kan uitzuiveren, geef ons dan gerust een seintje. Wij komen met plezier ook voor u uw vrije cash minstens verdubbelen.