NL EN

Free Cash Flow - Bakkerij Baerts

22/07/2020

Charlotte Brouwers

Industriële bakkerij Baerts is gespecialiseerd in het bakken van broden. Ze hebben een goed draaiende business, denken ze. 

Vorig jaar hadden ze een winst na belastingen van 25.000 EUR. Hun winst voor belastingen bedroeg 30.000 EUR. Bij bakkerij Baerts denken ze dus dat ze 25.000 EUR verdiend hebben. Maar is dat wel zo?

Om hun business te laten groeien deed bakkerij Baerts twee jaar geleden een investering in nieuwe ovens voor 100.000 EURDeze worden afgeschreven op 5 jaar aan 20.000 EUR per jaar (restwaarde = 0). Voor de investering van de ovens gingen ze een lening aan op 5 jaar aan 5% interest voor het volledige bedrag. Bakkerij Baerts betaalt jaarlijks dus 25.000 EUR af, waarvan 5.000 EUR interesten. Maar die kunnen ze recupereren waardoor er cash wordt uitspaardDe winst voor belastingen en interesten van bakkerij Baerts is dus 35.000 EUR. Zegt dit dan iets over hoe goed bakkerij Baerts het nu werkelijk gedaan heeft vorig jaar? Niet helemaal. 

Ze moesten immers belastingen betalen. Bakkerij Baerts betaalde 16,7% belastingen (5000/30000). Die moeten we nu toepassen op de werkelijk verdiende 35.000 EUR voor belastingen en interesten. Dat komt neer op 5.845 EUR belastingen. Hun netto operationele winst na belastingen is dus 29.155 EUR. Mogen we dan concluderen dat bakkerij Baerts het beter gedaan heeft dan zijn resultatenrekening laat uitschijnen? Neen. 

Ze deden immers investeringen in nieuwe ovens. Die investering levert een jaarlijkse afschrijving op van 20.000 EUR. Een cashbesparing in de rekening. Die tellen we bij de netto operationele winst na belastingen. Dat levert 49.155 EUR op. Bakkerij Baerts heeft het goed gedaan. Toch? Dat weten we bijna

In vergelijking met vorig jaar hadden ze zichzelf een beetje overschat. Ze kochten voor 10.000 EUR meer bloem aan dan het jaar ervoor, zonder deze op te gebruiken. Ze wilden de relatie met hun leveranciers onderhouden en betaalden 5.000 EUR sneller dan het jaar voordien en ze hebben nog voor 2.000 EUR meer facturen van klanten openstaan dan het jaar ervoor. In totaal goed voor 17.000 EUR. 

Die toename in korte termijn werkkapitaal is verbande cash. Bakkerij Baerts heeft het in hun kernactiviteiten op dat vlak minder goed gedaan dan het jaar ervoor. Dat moet verrekend worden. Van de 49.155 EUR schiet nog 32.155 EUR over. Nog altijd beter dan de winst op de resultatenrekening, zou je denken. Klopt. Maar Bakkerij Baerts deed nog investeringen vorig jaar. 

Omdat ze goede hoop hadden dat de nieuwe ovens zouden beginnen renderen, investeerden ze in een delivery service en kochten een wagen voor 25.000 EUR om de broden rond te brengen. Die cash out dient nog in rekening gebracht te worden op de waarde die bakkerij Baerts werkelijk creëerde met hun bakkerij. 32.155 EUR min 25.000 EUR = 7.155 EUR. Dit is de vrije cash ofwel free cash flow, die bakkerij Baerts werkelijk overhoudt en verdiend heeft. 

Dat is 17.845 EUR minder dan de resultatenrekening aangeeft. Omdat bakkerij Baerts investeringen deed, zijn deze niet zichtbaar op de resultatenrekening. Wel op de balans. Hetzelfde geldt voor de operationele inefficiëntie in voorraadbeheer en het managen van handelsvorderingen en handelsschulden. Dit kost geld en vernietigt waarde. Hierdoor heeft bakkerij Baerts in werkelijkheid 71,38% minderverdiend dan gedacht. Dit kan voor financiële drama’s zorgen. 

We mogen ook niet vergeten dat het ingezette kapitaal een kost heeft. Langs de schuldzijde is dit 5%. Maar als eigenaar van de bakkerij verwachten ze natuurlijk ook een return op hun eigen geïnvesteerd geld. Die ligt rond de 20%. Als we ervan uitgaan dat eigen en vreemd vermogen 50-50 verdeeld is, is de kost van het ingezette kapitaal 12,5%. Dat betekent dat bakkerij Baerts op hun ovens, de wagen en het korte termijnwerkapitaal een return van meer dan 12,5% moet genereren om te verdienen bovenop de risico’s die ze lopen. 

Free cashflow liegt niet en is de meest zuivere vorm van waardecreatie. Dat als graadmeter gebruiken zegt iets over de kracht van de prestaties in de kernactiviteiten van een bedrijf. Door louter naar de kernactiviteiten te kijken, leer je hoe goed je bedrijf het doet.

 

Wil u graag weten hoe u meer free cash flow kan genereren? Neem vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com of 011 41 71 81.