NL EN

Druk op pauze, niet op snooze

26/06/2018

Erik Moniquet

Voor veel mensen is het de realiteit van elke ochtend. De wekker gaat af en er wordt op snooze gedrukt. Tien minuten later gebeurt hetzelfde. Er wordt nogmaals geduwd. Nog eens vijf of tien minuten later gaat de wekker voor de derde keer. De beslissing valt om toch maar op te staan. 

In vele gevallen zetten mensen hun wekker bewust twintig minuten vroeger om wat langer te kunnen blijven liggen. Dit is natuurlijk zelfbedrog. In psychologie en moraliteit wordt er in deze weleens gesproken over de ‘moralistic gap’. We bedotten onszelf door verklaringen te geven aan ons eigen gedrag om onze keuzes goed te praten. Hoe vaker we dit doen, hoe meer we dit gaan geloven. Er ontstaat een sterk patroon dat we elke dag herhalen. Daarom is het wekkervoorbeeld effectief de realiteit voor velen elke ochtend. 

Het drukken op de snooze knop is een voorbeeld van uitstelgedrag. We willen niet onmiddellijk actie ondernemen, dus stellen we het even uit. Wanneer dit een patroon wordt, bestaat de kans zelfs dat het uitstelgedrag alleen maar erger wordt. Vijf minuten worden tien of vijftien of zelfs twintig minuten. 

We merken in bedrijven en organisaties vaak gelijkaardig gedrag. Beslissingen worden nu niet genomen, acties worden uitgesteld, het herdenken van de strategie is nu niet aan de orde… in het bedrijfs- en organisatieleven wordt regelmatig op de snooze knop gedrukt. Wat te weinig beseft wordt, is dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben. Net als bij ochtendrituelen ontstaan er patronen die niet eenvoudig terug te draaien zijn.

Voer voor consultants

Onlangs zei een kennis van me - die tevens consultant is - dat hij van mening was dat het short termism ervoor zorgt dat consultants kunnen overleven. Doordat bedrijven en organisaties - en diens leiding - vastzitten in de waan van de dag, de volgende kwartaalcijfers, de sales van deze week,… zijn consultants diegenen die afstand kunnen nemen en op lange termijn kunnen denken. Wij moeten niet op de snooze knop duwen, zo redeneerde hij. 

We willen niet zo ver gaan dat het uitstelgedrag van bedrijven en organisaties datgene is waar wij ons brood mee verdienen. We zijn de mening toegedaan - en voorlopig delen onze cliënten deze - dat onze meerwaarde veel groter is dan dat en dat we een manier van denken ontwikkeld hebben die voor elk bedrijf of organisatie van waarde kan zijn. 


Ontdek welke meerwaarde wij voor uw bedrijf kunnen bieden!


We volgen evenwel de redenering dat bedrijven en organisaties nog te weinig focussen op de lange termijn. Volgens ons is het indrukken van de snooze knop hier het perfecte voorbeeld van. We zijn dan ook geïnteresseerd in waarom organisaties uitstelgedrag vertonen in langetermijndenken en wat hieraan gedaan kan worden. De gevolgen van focussen op de korte termijn zijn immers door zowat iedereen ondertussen wel gekend. 

Het Flynn effect

Bedrijven en organisaties worden ingenieuzer en ingenieuzer in het managen van de verschillende bedrijfsprocessen. Dit is ook nodig. We weten dat naarmate bedrijven en organisaties groeien, de complexiteit toeneemt. We zijn als mens ook gewoon stukken intelligenter dan pakweg 110 jaar geleden. Doordat intelligentietesten steeds geëvolueerd zijn, is een gemiddeld IQ vandaag gelijk aan een IQ van 130 in 1910. Dat was toen goed om intelligenter te zijn dan 98% van de toenmalige bevolking. Dit evolueren van onze intelligentie (en de bijhorende testen) heet het Flynn effect. Bijkomend zijn we meer en meer zelf controle gaan uitoefenen. De mogelijkheid om de zogenaamde ‘instant gratification’ of onmiddellijke voldoening uit te stellen is toegenomen. Het is dan ook enigszins opmerkelijk dat het snooze gedrag - dat eigenlijk net onmiddellijke voldoening creëert door nog even te kunnen blijven liggen of niet onmiddelijk de pijn of moeite van het ondernemen van actie te moeten ervaren - zo wijdverspreid is. Ook in bedrijven en organisaties. Het is ook pas nadat de gevolgen duidelijk zijn geworden dat het management actie onderneemt

Een mogelijke verklaring ligt natuurlijk in de externe druk van aandeelhouders, het betalen van facturen, de concurrentie… Een andere mogelijke verklaring is wat we eerder aanhaalden, namelijk dat er vaste patronen zijn gecreëerd die niet eenvoudig te doorbreken zijn. Wat de verklaringen ook zijn, er bestaat volgens ons een remedie tegen. 

Druk op pauze

Het zal misschien verbazen, maar uitstel op zich is niet verkeerd wanneer het vanuit een bepaald doel gebeurt. Dat doel is idealiter reflectie. Reflectie laat toe om de genomen en nog te nemen beslissingen in perspectief te stellen, om gefundeerd te werk te gaan, om diepere analyses uit te voeren, om te leren uit fouten. Daarom adviseren we bedrijven en organisaties om dat vaker op pauze in de plaats van snooze te drukken. Pauze laat toe even stil te staan. Het dwingt tot reflectie. En het vraagt niet noodzakelijk de hulp van consultants die enkel de pauze begeleiden. 

Door expliciet momenten te voorzien om te reflecteren over acties, keuzes en ja, de strategie, ontstaan er nieuwe inzichten en wordt even afstand genomen van de frustraties die dag in dag uit in uw organisatie binnensluipen. 

Met de zomer in zicht is het ideale moment aangebroken om even te pauzeren. Uit een recent artikel in Harvard Business Review blijkt dat 97% van de leiders wereldwijd het belangrijk vindt tijd te besteden aan strategisch denken - en dus reflectie - maar dat 96% van hen zelf aangeeft hier te weinig tijd aan te besteden. Druk dus even op pauze om de resultaten van de voorbije zes maanden te evalueren en sta even stil bij de waarde die u gecreëerd heeft. Indien u niet helemaal tevreden bent over wat u ontdekt, zijn wij er nog altijd om van de tweede jaarhelft een gigantisch succes te maken.