NL EN

Drie manieren om een nieuwe dimensie aan uw strategie te geven

04/09/2019

Erik Moniquet

Innovatie, disruptie, vernieuwing. Het lijken modewoorden in business die ons allemaal bezighouden. We zijn allemaal op zoek naar disruptieve modellen om de concurrentie voor te blijven. Al zijn er minstens evenveel denkers en experts die claimen dat heel dat disruptieve effectief gewoon mode is. Dat klopt niet helemaal. Disruptief zijn creëert weldegelijk voordeel. Vorig jaar nog toonde onderzoek van McKinsey aan dat disruptieve strategieën die zogenaamde ‘bold moves’ of grote bewegingen inhouden de slaagkansen op een winnende strategie tot 70% kunnen doen stijgen. Dat is aanzienlijk.

Binnen de wereld van innovatie en disruptie is het werk van Clayton Christenssen meer dan gekend. In ‘the innovator’s dilemma’ legt hij haarfijn uit hoe disruptie werkt en wanneer een idee werkelijk disruptief is. Het boek is meer dan de moeite, dus daar gaan we u niet mee vervelen. Wel willen we u drie concrete denkoefeningen aanreiken die we zelf ook gebruiken in studies waarin we op zoek gaan naar vernieuwende of nieuwe strategieën om waarde voor onze cliënten te creëren. 

Nevenmogelijkheden

Één van de meest waardevolle ideeën over vernieuwing en disruptie komt voor ons uit de biologie en heet wat de bedenker – of ontdekker, het is maar hoe u het bekijkt – ervan, Stuart A. Kauffman, ‘adjacent possible’ noemt. Wij vertalen het naar nevenmogelijkheden. Het komt er eenvoudig op neer dat er een soort van schaduwtoekomst is die in het verleden vervat zit. Elke nieuwigheid brengt nieuwe of nevenmogelijkheden met zich mee. Dat geldt niet alleen voor elke nieuwigheid. Dat geldt voor alles wat al bestaat. 

Dat klinkt misschien wat abstract. Toch is het vrij eenvoudig. En bijzonder krachtig. Het komt erop neer dat elke strategie nieuwe mogelijkheden inhoudt. Dat uitgangspunt alleen al is waardevol om van te vertrekken en in elke denkoefening te hanteren. Die mogelijkheden kunnen zeer divers zijn. Het kunnen nieuwe markten zijn, het kunnen ook nieuwe toepassingen zijn. Blockchain is daar een zeer goed voorbeeld van. We kennen het vooral van de cryptomunten en de financiële toepassingen. Het zou echter ook kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld notariswerk te digitaliseren of het juridische werk te verbeteren. Omdat het uitgaat van vertrouwen, wordt het mogelijk om voor elk domein waarin vertrouwen belangrijk is te onderzoeken hoe blockchain een meerwaarde zou kunnen betekenen. 

Het werkt overigens ook in de andere richting. Sectoren of markten waar u niets mee te maken heeft kunnen een goudmijn aan goede ideeën genereren om uw strategie een nieuwe dimensie te geven. Denk aan leasingpraktijken die ondertussen in zoveel verschillende sectoren en markten hun ingang hebben gevonden. Over het muurtje kijken is vaak zeer waardevol. 

Documenteren

Naast het zoeken naar nevenactiviteiten weten we uit ervaring dat documenteren een bijzonder waardevolle manier is om uw strategie een extra dimensie te geven. Natuurlijk komen we bij Moniquet & Company in aanraking met tal van sectoren waardoor we in een bevoorrechte positie zitten om nieuwe ideeën op te doen. Dat neemt niet weg dat documenteren een bewuste keuze is. Door een soort van archief van ideeën aan te leggen, bouwt u een database op waarop u kan terugvallen. Het mooie is dat dit ideeën uit om het even welke sector kunnen zijn. Door bewust buiten uw eigen sector te kijken, bouwt u onbewust kleine triggers op die – wanneer u ze na verloop van tijd opnieuw ziet – tot nieuwe inzichten zullen leiden. Dit laat u toe voorsprong te nemen ten opzichte van uw concurrenten. Innovatie en vernieuwing is niet louter geworteld in de grote AHA-momenten. Het is een opeenstapeling van kleine hints en diep nadenken. En natuurlijk trial en error. 

Bijzondere netwerken

Ten slotte is een goed netwerk belangrijk. Dat lijkt natuurlijk de open deur in trappen. Voor een stuk is het dat ook. Echter, een goed netwerk vraagt een duidelijke definitie. Een goed netwerk houdt in dat u over een netwerk beschikt dat uw denken uitdaagt, vertrekt van andere opleidingsachtergronden en bij voorkeur uit andere sectoren en markten komt. Best is dat netwerk ook groot

Zo een netwerk leidt tot een vrije en vlotte stroom van ideeën waarin u uw eigen ideeën kan toetsen aan die van anderen, waarin u uitgedaagd kan worden en anderen kan uitdagen. Dit soort netwerken zijn – en dit vinden we niet uit – meer voorkomend in grote steden. Waar veel economische activiteit is, is er een grotere concentratie van creatieve geesten om de verschillende noden die er ontstaan in te vullen. Denk daarom aan business clubs, boekenclubs, scholen, opleidingscentra en ga zo maar door. 

Natuurlijk zijn er nog andere manieren om een nieuwe dimensie aan uw strategie te geven. De drie die we net beschreven hebben werken. We passen ze bijna dagelijks toe en zorgen ervoor dat we oplossingen kunnen bedenken die voorbij wat gangbaar is gaan. Wilt u het ook eens proberen?