NL EN

Denkt u na over de kleine dingen?

29/04/2019

Erik Moniquet

Als strategen zijn we vaak bezig met the big picture, het grote plaatje. Dat is wat van de meeste zaakvoerders, bedrijfsleiders en CEO’s ook wordt verwacht. De grote lijnen uitzetten om de grote waarde ervan te kunnen pakken. Keuzes maken die op de lange termijn focussen en die een echt en blijvend competitief voordeel opleveren. 

Toegegeven, het is één van de vele leuke kanten aan onze job. Het C-level adviseren, martkevoluties en trends detecteren, macro-economische overwegingen maken wanneer nieuwe strategieën getest worden. Er zijn slechtere manieren om een dag door te brengen. Toch zou het verkeerd zijn onze job en strategie an sich hiertoe te herleiden. We weten bij Moniquet & Company immers hoe belangrijk de kleine dingen zijn. We weten ook hoe vaak bedrijven en organisaties die kleine dingen onderschatten. 

Detail vs high impact

Stel: u bent de zaakvoerder van een kleine maar snel groeiende organisatie. De sales groeien spectaculair en u kan het rekruteren van nieuwe medewerkers amper bijhouden. Omdat de nood hoog is, rekruteert u een paar medewerkers wiens normen en waarden niet helemaal in lijn liggen met die van uw organisatie. Zo erg zal het wel niet zijn. U heeft immers mankracht nodig. Naarmate u verder en verder groeit blijkt dat die medewerkers een negatieve invloed hebben op uw andere medewerkers. En na verloop van tijd ook op uw resultaat. 

Het leek initieel misschien maar een kleinigheid om andere normen en waarden te rekruteren. De gevolgen kunnen zeer groot zijn. Een gecumuleerde afwijking van wat u vooropstelt van 2% op 100 creëert 10 jaar later een afwijking van bijna 22%. De kleine dingen doen er weldegelijk toe. 

Dat neemt niet weg dat het geen evidentie is te beslissen welke kleine dingen er wel en welke kleine dingen er niet toe doen. Immers, ons brein is niet in staat over alle details te gaan en honderden aspecten, kanten en invalshoeken van een probleem of uitdaging mee in overweging te nemen. Bijkomend blijft het belangrijk hoofd- van bijzaak te kunnen onderscheiden. Dat leren we op school en dat is voor elke goede bedrijfsleider (en strategy consultant) een belangrijke vaardigheid. Maar hoe doen we dat dan best?

Drie concrete manieren

Er zijn verschillende manieren om erover te waken dat we als bedrijfsleider op de kleine dingen die ertoe doen letten. We zetten er drie op een rijtje die elk hun nut hebben tot op een zeker niveau. 

Het eerste wat u kan doen is bij elke beslissing die u verwaarloosbaar of pietluttig lijkt de vraag te stellen ‘stel dat ik hierin de verkeerde beslissing neem, hoe groot zal dat effect dan zijn binnen 10 jaar’? Natuurlijk houdt deze vraag een aantal potentiële cognitieve vooroordelen in waardoor uw oordeel mogelijk subjectief beïnvloed wordt door uw eigen referentiekader. Toch is het een waardevolle vraag.  Zelf hadden we onlangs nog een discussie over het tolereren van bepaald gedrag bij nieuwe medewerkers. Wat op het eerste zicht verwaarloosbaar leek, bleek na onszelf de 10-jaren-vraag te stellen een zeer grote impact te kunnen hebben op de wijze waarop we leiderschap binnen de organisatie zien en welke waarden en normen we vooropstellen. 

Een tweede manier om zekerheid te verkrijgen over het potentiële effect van op het eerste zicht kleine beslissingen is uzelf informeren. Dat lijkt banaal, maar dat is het niet. Informeren kan op verschillende manieren. Enerzijds door een netwerk van ondernemers en andere bedrijfsleiders te bevragen of de kleine beslissingen waar u mogelijk mee zit. Dit heeft de leuke bijkomstigheid dat u nieuwe mensen leert kennen en misschien ook nieuwe klanten vindt. Anderzijds kan u zich informeren door wetenschappelijke bronnen te raadplegen.  We zeggen bewust wetenschappelijk. De information overload die online terug te vinden is maakt dat tal van de te raadplegen bronnen weinig betrouwbaar zijn. Wanneer u wetenschappelijk onderbouwde conclusies vindt die door meerdere studies en onderzoeken bevestigd worden, is de kans groot dat – gegeven dat u bronnen heeft geraadpleegd die organisaties van gelijkaardige grootorde hebben onderzocht – u een beslissing kan nemen die meer gefundeerd is en dus ook een grotere kans heeft van juist te zijn. 

Ten slotte kan u de impact van de kleine, op het eerste zicht onbeduidende parameter waarover u de beslissing wilt nemen gewoon gaan meten. Dit vereist dat er data voorhanden is. Onze ervaring is dat de nodige data in de meeste organisaties wel voorhanden is, maar vaak zeer slecht ontsloten wordt. Met meten bedoelen we statistisch-relevante metingen. Correlatieonderzoek, onderzoek naar samenhang, onderzoek naar significante afwijkingen. Statistisch-relevante analyses laten toe eenduidige conclusies te trekken over de parameters waar u een beslissing in wilt nemen. In zowat elke studie die we al hebben gedaan hebben we door middel van deze analyses – weliswaar gecombineerd met een aantal andere maatanalyses – steeds de small data kunnen vinden die strategisch een wereld van verschil kan maken. Dat kan een onopvallende klantennood zijn, een stukje in een proces dat nietszeggend lijkt, een complement of substituut waar al jaren niet meer aan gedacht is, zelfs bepaald gedrag dat grote gevolgen heeft. 

De kleine dingen doen er weldegelijk toe. Om erover te waken dat u zich niet in details gaat verliezen, kunnen de voorgestelde manieren een hulpmiddel zijn. En als u echt door het bos de bomen niet meer ziet, zijn we bij Moniquet en Company er nog altijd om te helpen.