NL EN

De zomer doelgericht gebruiken: voorsprong nemen

23/07/2019

Erik Moniquet

Elk jaar opnieuw is de zomer een moment van ontspannen. Bedrijven en organisaties draaien op een lager pitje en de maanden juli en augustus worden gebruikt om te herbronnen. Vanaf het bouwverlof daalt de bedrijfsactiviteit exponentieel in België. Dat mag ook en is nodig. Nu en dan moet de druk eraf en moet de business even in de koelkast worden geplaatst. De idee is dan dat na het welverdiende verlof de batterijen zijn opgeladen en er met hernieuwde energie twee keer zo hard tegenaan kan worden gegaan. 

We merken bij Moniquet & Company echter een ietwat vreemd fenomeen. De verlofperiode – overigens niet enkel die in de zomer – lijkt steeds vroeger te worden ingezet en lijkt tevens steeds langer te duren. Meetings en beslissingen worden naar september geduwd en projecten lopen steevast vertraging op. 

In tijden van economische onzekerheid door de lage (negatieve) rente, het niet-halen van inflatiedoelstellingen en politieke onduidelijkheid is het allerminst positief dat de periodes van lage bedrijvigheid langer lijken te worden. Als ondernemer verwachten we – terecht – van onze overheden dat ze de omstandigheden creëren die ons toelaten optimaalte ondernemen. We hebben hier natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid. Meer zelfs, de doelgerichte ondernemer zal hier misschien opportuniteiten in zien. En die zijn er ook.

De opportuniteiten zoeken

De tijd nemen om te batterijen weer op te laden is absoluut aangewezen. Lagen we daar duidelijk over zijn. Echter, tijdens de zomermaanden de tijd nemen om te onderzoeken welke opportuniteiten uw huidig business model en uw huidige strategie bieden is evenzeer aangewezen. Terwijl uw concurrenten op lage activiteit draaien, kan u tijdens uw lage activiteit uitzoeken wat de markt vandaag te bieden heeft. Dit hoeft geen dagen van uw verlof op te slorpen. Al besteedt u maar één dag van uw verlof aan het onderzoeken van de opportuniteiten in de markt, dan heeft u misschien meer inzichten verworven dan diegenen die u vandaag nog voorbij steken. 

Die opportuniteiten kunnen vandaag in verschillende hoeken gevonden worden. Misschien heeft u een product of service dat gelinkt kan worden aan een positief effect op het klimaat en heeft u er nog niet aan gedacht. Misschien is uw product of service van die aard dat het ook in het buitenland van waarde kan zijn. Een markt als Nederland waar dezelfde taal gesproken wordt, maar waar het economisch beter gaat dan in België kan op dat vlak interessant zijn om te bekijken. Zelfs de UK kan in het kader van Brexit bijzondere opportuniteiten met zich meebrengen. Of misschien heeft uw product of service een maatschappelijke impact waar u niet aan gedacht heeft. De meest stabiele politieke structuren in ons land zijn die van lokale besturen. Zij zijn vandaag actief aan de slag met het bepalen van meerjarige doelstellingen om op hun grondgebied innoverend en vooruitstrevend te zijn. Wie weet past uw product of service wel in deze visie. 

Door deze denkoefening te maken, zet u de eerste stap om in H2 voorsprong te nemen op uw concurrenten. 

De systemen opzetten

Eens u door de denkoefening bent, kan u met focus aan de slag gaan wanneer u terug op kantoor komt. U hoeft immers niet louter door uw mails te gaan om terug ‘up to speed’ te zijn. U heeft de speed zelf bepaald. Uw game plan voor H2 is uitgetekend. In plaats van de laatste weken van de zomer te gebruiken om al die administratieve en interne dingen te doen waar u anders geen tijd voor heeft, kan u deze gebruiken om uw plan op te zetten. De eerste weken terug dienen dan om de systemen op te zetten die u zullen toelaten om vanaf 1 september toe te slaan. Door uw team hierbij te betrekken creëert u onmiddellijk een nieuw elan om van de tweede jaarhelft een succes te maken. Uiteraard is het noodzakelijk hier de nodige incentives aan te koppelen. Dit zorgt voor het nodige enthousiasme om marktaandeel te pakken. 

Het is overigens best mogelijk dat het nieuwe plan in lijn ligt met het aanpakken van de dingen waar u anders geen tijd voor heeft. Bij Moniquet & Company merken we vaak bij onze cliënten dat ‘de waan van de dag’ de echte strategische groei in de weg staat. Hier tijdens de zomermaanden aan werken kan op termijn een meer dan significant verschil maken. 

Hernieuwd naar het initiële doel

Eens u de nodige systemen en acties heeft opgezet is het key om vol in de uitvoering te gaan. We raden zelfs aan om dit iets vroeger te doen dan wat logisch zou zijn. Door te investeren in acties die net wat te vroeg naar de potentiële klanten gaan, verhoogt u de kansen top of mind te zijn. Iedereen komt immers terug uit verlof en gaat door zijn of haar mails. Op dat moment zijn de ‘dringende brandjes’ prioriteit. Wanneer er producten of services tussen opduiken die aan die brandjes kunnen remediëren, verhoogt u de kans dat u op het ogenblik van de nood in de picture komt. 

Bijkomend zijn de plannen en systemen die u heeft opgezet terwijl uw concurrenten nog aan het genieten zijn van hun welverdiende verlof de perfecte remedie tegen de kortetermijnoplossingen wanneer de planning fallacy-bias zichtbaar wordt. Tal van bedrijven en organisaties die we kennen hebben de neiging om tijdens de mid-summer review hun doelen bij te stellen wanneer ze merken dat ze deze niet zullen halen. In de initiële planningsfase hadden ze immers geen oog voor de planning fallacy-bias en gingen ze er vanuit dat hun forecasts en targets ‘stretch maar realistisch’ waren. Strikt genomen is het best mogelijk dat de forecasts juist waren. Indien deze statistisch-relevant gebeurd zijn en toetsen als Monte Carlo-simulatie en sensitiviteitsanalyses aantoonden dat er een hoge slaagkans was, is er geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de targets. Toch merken we dat de zomerse reactie is om de doelen bij te stellen. 

Door opnieuw in de planningsfase te stappen en de marktopportuniteiten te onderzoeken, is het niet nodig de doelen bij te stellen. Een nieuw plan dat vertrekt vanuit de fouten van het initiële plan is een veel betere benadering om in H2 het verschil te maken.

Neem dus welverdiende rust en geniet van de zomer. De batterijen opnieuw opladen is absoluut noodzakelijk. Weet echter dat er anderen zijn die naast rusten ook van de downtime gebruik maken om de kanonnen te laden om in H2 te knallen. Wij raden u aan hetzelfde te doen.