NL EN

Case: budget genereren

16/06/2020

Charlotte Brouwers

 

De vraag

Aan de start van een nieuwe legislatuur is het des te belangrijker om in een financieel goede positie te staan, zeker in een periode waar financiële druk bij lokale besturen hoog is. Om te kunnen investeren en de doelen uit het bestuursakkoord te kunnen realiseren is geld nodig. Wij kregen van enkele lokale besturen het vertrouwen en geloof dat een externe blik hierin van meerwaarde kan zijn en dat er zowel efficiëntie- als effectiviteitswinsten te boeken zijn. Het doel daarbij is het verhogen van de financiële beleidsruimte. Centraal stond de vraag: hoe kan er vanuit financiën, met meer effectiviteit financiële beleidsruimte worden gecreëerd voor lokaal bestuur X?

De aanpak

Bij deze oefening startten we aan de interne zijde van de organisatie: een historische analyse van de inkomsten en uitgaven. Aan de inkomstenzijde werden de verschillende procedures in kaart gebracht waarbij het duidelijk werd waar hiaten zaten bij inning van belastingen en andere inkomsten. Een onoverzichtelijke werking zorgde ervoor dat inningen open bleven staan. De timing van de inning gebeurde willekeurig. 

Aan de uitgavenzijde viel vooral op dat informeel beslist werd om soepel om te springen met de procedures om de snelheid en flexibiliteit van de organisatie te verhogen. Op zich een begrijpelijke redenering, maar dit zorgde dat de uitgaven moeilijk gecontroleerd en beheerst konden worden. Dit merkte we ook in de data-analyse, en uitgaven overstegen regelmatig de budgetten. 

Verder is het als lokaal bestuur belangrijk de timing van de inkomsten en uitgaven juist af te stemmen: zorgen dat een grote brok inkomsten op de rekening komt wanneer u jaarlijks de meeste uitgaven hebt zorgt voor een groot cashvoordeel. Anders dan wat vaak gedacht wordt vinden de belastingplichtigen – afhankelijk van de belasting – de timing voor zichzelf niet zo belangrijk. Reden te meer om dit in deze gevallen naar behoeften van het bestuur in te plannen.

Vervolgens werd gekeken naar de omgevingsanalyse. De opportuniteiten voor inkomsten bleken door de afgelegen ligging aanvankelijk beperkt. Maar de analyse van enkele bedrijven en omliggende gemeenten bracht aan het licht dat deze met hun inkomsten gingen lopen.

Het resultaat

Op organisatieniveau werd een concreet actieplan uitgewerkt dat vooral gefocust was op het installeren van beheers- en controlemechanismen. Dit hielp de onnodige kosten te beperken, maar zeker ook de werklast te verlagen gezien de kwaliteit van binnenkomende facturen veel hoger werd. Hiernaast werden op basis van de omgevingsanalyse enkele potentiële nieuwe inkomsten uitgewerkt ter waarde van €376.000 tot €473.000 per jaar, zonder dat de burger hiermee belast werd. 

Belangrijkste lessen

- Opvallende pieken in uitgaven tijdens een bepaalde periode kunnen een teken zijn van onnodige kosten, en dient altijd nader onderzocht te worden;

- De winst van goede beheersmechanismen valt niet te onderschatten;

- Timing van inkomsten kan een quick-win zijn voor het verhelpen van cashproblemen;

- De omgevingsfactoren kunnen een signaal zijn voor misgelopen inkomsten.

 

Meer weten over deze case of zit u met gelijkaardige uitdagingen? Neem gerust contact op via info@moniquetandcompany.com of op 011 41 71 81.