NL EN

Alcohol en BBP

20/02/2019

Erik Moniquet, Juliaan Catteeuw, Gertjan Werelds

De Tournée Minérale zit er bijna op. Deed u mee? Heeft u een verschil in productiviteit ervaren? 

Voor de infograph van deze week hielden we een klein onderzoek. Een artikel stelde dat de inwoners van België bij de top 5 van Europa zitten als het gaat om alcoholconsumptie. We drinken zo’n 12 liter pure alcohol per persoon per jaar, of zo’n 15 à 20 biertjes per week. Door onderlinge discussie stelden we de volgende hypothese: Een hogere alcoholconsumptie zorgt voor lagere productiviteit en dus een lagere economische groei in een land.

Om dit te testen onderzochten we voor 16 high-income landen in Europa enerzijds de relatie tussen hun BBP-groei en hun alcoholconsumptie, en de relatie tussen hun BBP-groei en de stijging of daling in alcoholconsumptie. Beide berekeningen ontkrachten via positieve correlaties (R = ,18; R = ,13) echter onze hypothese: er wordt meer gedronken als een bepaald land meer economische groei vertoont. Een mogelijke verklaring is de voordehandliggende reden dat de koopkracht zorgt dat alcohol toegankelijker wordt.

Voor diegenen die nog iets dieper in de materie willen kruipen: onze halsstarigheid doet ons echter een nieuwe theorie bedenken. Geaggregeerde BBP groei vertaalt zich niet altijd in een even grote groei in BBP per capita, indien de bevolking sneller stijgt dan de BBP-groei. Gezien de bevolking stagneert, is dit een rechtvaardige gedachte. Indien vervolgens het BBP per capita relatief trager groeit dan de bevolking, of daalt, betekent dit een vertraging op langere termijn. Zou de alcoholconsumptie dan toch zijn invloed tonen?