NL EN

Onze aanpak

Bij Moniquet & Company is het ons doel waarde te creëren voor de cliënt. Dit doen we door de exacte hefbomen te vinden die voor uw organisatie in uw sector groei en (maatschappelijke) winst maximaliseren. Elke opdracht wordt aangepakt via onze zelf ontwikkelde ADAPT approach. Deze staat tevens symbool voor de wijze waarop we ons aanpassen aan uw organisatie om meerwaarde te creëren.

1. Uw complexe uitdaging is ons vertrekpunt

Elk traject voor strategy consulting vertrekt op basis van uw complexe uitdagingen. Tijdens een intakegesprek luisteren we naar de problemen die u ervaart en u verhinderen om de beoogde doelen te bereiken.

Tijdens dit gesprek luisteren we aandachtig naar uw verhaal en proberen we om samen de reële pijnpunten bloot te leggen. Daarbij durven we diep te graven. Al te vaak stellen we vast dat er nog een achterliggend probleem bestaat. De geïdentificeerde problemen en uitdagingen vormen het vertrekpunt voor onze verdere samenwerking.

2. Onze aanpak = 100% maatwerk

Voor Moniquet & Company is elk consultancytraject maatwerk, vertrekkend van het intakegesprek. Dit is een cruciale voorwaarde om de exacte hefbomen voor uw uitdaging te kunnen vinden.

Vooraleer we definitief met elkaar in zee gaan, ontvangt u van ons een gedetailleerd voorstel. Dit document omvat een heldere situatieschets. 

Verder definiëren we onze gezamenlijke doelstellingen. Wat willen we bereiken én – vooral – welke toegevoegde waarde levert dit op voor uw bedrijf of overheidsorganisatie? Deze meerwaardecreatie kwantificeren we zo helder mogelijk. Aan deze beoogde meerwaardecreatie koppelen we onze befaamde resultaatsgarantie.

Het derde onderdeel van ons voorstel bestaat uit een gedetailleerde roadmap waarin we dieper ingaan op de wijze waarop we waarde realiseren. We communiceren duidelijk wat we van u als cliënt verwachten. Voor Moniquet & Company is het daarbij essentieel dat we de tijdsbesteding langs uw kant minimaliseren.

3. Oplossingen op basis van bewezen hypotheses

Moniquet & Company vermijdt nattevingerwerk. We werken volgens een beproefde evidence based techniek. Deze aanpak vertrekt vanuit het uitwerken van hypotheses en de identificatie van randvoorwaarden. Dit vertalen we in heldere overzichten, grafieken, feitenverzamelingen en analyses.

Deze randvoorwaarden hebben de grootste positieve impact op het realiseren van de beoogde doelstellingen. De correctheid van deze randvoorwaarden toetsen we af aan de hand van praktijkobservaties, interviews, cijferanalyses,…. We combineren big en small data om erover te waken dat we geen enkele potentiële hefboom missen. 

Wanneer we alle factoren met een grote impact hebben opgelijst, dan werken we alternatieve oplossingen uit. 

Deze gestructureerde en analytische aanpak leidt tot systeemoplossingen die een organisatie diepgaand veranderen en toegevoegde waarde leveren op lange termijn.

4. Meer dan advies, ook implementatie

Veel consultancybureaus stoppen bij het geven van aanbevelingen. Moniquet & Company gaat veel verder. Ook voor de implementatie en opvolging van de uitgewerkte bedrijfsstrategie en de verdere organisatieontwikkeling kunt u op ons rekenen. Op die manier staan we garant voor de beoogde meerwaardecreatie.

Wij werken volgens de zelfontwikkelde ADAPT-methode:

  • Analyse
  • Decide
  • Act
  • Perform
  • Transform

Terwijl veel trajecten voor strategy consulting blijven steken op Analyse en Decide, gaan wij door tot en met Transform, indien gewenst. Uit eigen onderzoek blijkt dat strategy consultancy inclusief het ondersteunen van de implementatie leidt tot 70% betere resultaten. 

In deze implementatiefase nemen wij de rol van kwaliteitsbewaker op ons. Op deze manier zorgen we ervoor dat het eigenaarschap voor de veranderingen maximaal in het bedrijf of de organisatie worden opgenomen, en dat de gevonden hefbomen hun effect bereiken.

5. Oog voor leiderschap en de menselijke factor

Een organisatie bestaat uiteraard niet alleen uit systemen en processen, de menselijke factor mag niet genegeerd worden. Verandering gaat steeds gepaard met emotie en weerstand.

Sterk leiderschap is absoluut noodzakelijk voor het uitwerken en invoeren van een succesvolle organisatie- of bedrijfsstrategie. Organisatieontwikkeling moet gepaard gaan met het valoriseren van de menselijke factor binnen een organisatie of bedrijf.

Binnen onze aanpak van strategy consulting besteden we zeer veel aandacht aan leiderschapsontwikkeling en de menselijke factor. Ook dit benaderen we op een gestructureerde manier. Zo tekenen we een kritisch pad uit waarbij de sleutelfiguren gericht worden geactiveerd om hun positieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke veranderingen.

 

 

 

 

 

Een greep uit onze cases

Case 1: reorganisatie financieel departement

Wat: diepte-analyse volledige financiële organisatie

Hoe: doorgedreven praktijkobservatie gecombineerd met interviews, prestatie- en productiviteitsanalyse en strategische heroriëntering

Waarde: 25% efficiëntiewinst, 50% effectiviteitsverhoging en 1.000.000 euro meer inkomsten na zes maanden

Case 2: merger service organisaties

Wat: voortraject en integratie services organisaties

Hoe: strategische due dilligence, begeleiding stand stil, analyse en conceptualisering geïntegreerde organisatie, efficiëntie- en synergie-analyse, strategiebepaling.

Waarde: 15% productiviteitsstijging, 10% efficiëntiewinst

Case 3: transformatie HR departement

Wat: omslag naar strategisch HR

Hoe: stakeholdersanalyse, invloedanalyse HR, efficiëntie- en productiviteitsanalyse, impactanalyse HR, praktijkobservatie, strategieontwikkeling, opzet geïntegreerde HR praktijken

Waarde: kostenreductie van 20%, 30% stijging effectiviteit HR

Case 4: set up organisatie

Wat: structurering en strategie nieuwe mobiliteitsorganisatie

Hoe: omgevings- en competitiviteitsanalyse, strategieontwikkeling, procesdesign, ontwerp corporate governance, workforce planning en forecasting prestaties.

Waarde: 10% onder target costing, + 10 miljoen omzet na 3 jaar

Nood aan strategy consulting in uw bedrijf of organisatie?

Challenge ons!