Terug naar inzichten

In De Tijd van 20 april 2024 vond een zeldzaam dubbelinterview plaats met Marc Coucke en Pieter Bourgeois over family Office Alychlo. In dat interview gaf dhr. Coucke aan dat hij van mening is er meer moet worden ingezet op het vergroten van de economische taart. Hij loofde daarbij vooral de bakkers van die taart: de ondernemers.

Vanuit Moniquet & Company kunnen we het vergroten van de taart alleen maar onderschrijven. Ondanks de vele meningen over degrowth valt de economische realiteit van de afgelopen zeventig jaar niet te ontkennen. Groei heeft er voor gezorgd dat er een grote taart ontstond die de armoede in de westerse wereld drastisch heeft teruggeschroefd. Dat daar een aantal uitwassen aan zijn, valt niet te ontkennen. Marktregulerende effecten hebben er evenwel bijvoorbeeld in een land als België voor gezorgd dat er grote herverdelende effecten zijn. Als het op de GINI-coëfficiënt aankomt, zit België bij de beste leerlingen van de klas.

Een groeiende taart is goed voor de economie en de maatschappij. Ook vanuit ondernemersstandpunt. Groei genereert werkgelegenheid, extra inkomsten voor de overheid en meer business voor klanten en leveranciers. Als experts in strategie bieden we onze cliënten dan ook meetbare ondersteuning in het genereren van innovatieve en praktisch uitvoerbare groeistrategieën. Toch kan groei najagen ook nefast zijn. We plaatsen daarom graag drie belangrijke kanttekeningen.

Ten eerste creëert niet elke groei waarde. Groei - uitgedrukt in bijkomende omzet boven inflatie - dat rendement meebrengt dat lager is dan de kost van het kapitaal vernietigt waarde. Vaak is dit te herleiden tot onevenredige stijgingen in werkkapitaal die cash vernietigen. De onderneming - en iedereen die er van afhankelijk is - is eigenlijk in slechtere staat dan voor de groei. We adviseren daarom dat het werkkapitaal onder controle is alvorens u begint te groeien en het onder controle blijft tijdens de groei.

Ten tweede dient groei duurzaam te zijn. Wanneer het om zogenaamde "one-offs" gaat die niet recurrent zijn, bestaat opnieuw het grote risico op waardevernietiging. Vaak uit dit zich in het maken van kosten (personeel en andere vaste kosten) die evenredig lijken met de groei, maar die zonder omzet achterblijven wanneer de groei slechts eenmalige effecten blijken te zijn. Een juiste inschatting maken van hoe duurzaam de groei is, is daarom essentieel.

Ten slotte werkt groei in fasen. Om naar een volgende fase te gaan dienen vaak eerst andere bottlenecks te worden opgelost. Wanneer we ondernemingen zien met mooie groeiplannen die jaar op jaar niet gerealiseerd kunnen worden, zijn er meestal een paar bottlenecks die eerst dienen te worden aangepakt. In veel gevallen zijn deze bottlenecks personeels- of salesgerelateerd of zijn ze te herleiden tot een gebrek aan voorspelbaarheid. Hoe groter de voorspelbare kracht van een onderneming, hoe eenvoudiger het wordt om groei te gaan plannen en realiseren.

De taart vergroten is essentieel voor onze economie. Als ondernemers hebben we daarin een cruciale rol te spelen. Hoe beter we de mogelijke valkuilen kennen alvorens we beginnen groeien, hoe eenvoudiger het wordt om de taart te vergroten.