Terug naar inzichten

Ondanks een ronkende Amerikaanse economie en sterk gezakte inflatie (al viel deze afgelopen maand weer net iets hoger uit dan verwacht) maakt ‘s werelds bekendste bankier Jamie Dimon zich zorgen. En wel meer bepaald over Europa. De donkere wolken trekken al even samen boven onze economie. Toch lijkt de bui maar niet te vallen. Dat neemt niet weg dat de toekomst er economisch weldegelijk niet erg rooskleurig uitziet. In ons land sputtert de bouwsector en hebben bepaalde takken van de industrie het erg moeilijk. In de chemie wordt gesproken over toestanden die in meer dan vijfentwintig jaar niet gezien zijn. Er zijn dus genoeg redenen om zich zorgen te maken. Zeker als ondernemer. Dat neemt echter niet weg dat er dingen zijn die we kunnen doen.

Ten eerste hangen we vaak - te vaak - af van bepaalde klanten. Op momenten dat het economisch minder gaat, is het essentieel om onze aanwezigheid in risicosectoren te kennen. Dit is soms minder voor de hand liggend dan we denken. Mogelijk hangen bepaalde klanten af van grote spelers in bepaalde delen van de industrie waar de klappen vallen. De totale value en supply chain van onze segmenten kennen is daarom van groot belang.

Ten tweede kunnen economisch moeilijke tijden net interessante opportuniteiten betekenen. Niet zozeer om te gaan differentiëren of om de open deur van innovatie in te trappen. Wel om - misschien wel eerste - stappen te zetten in het overnemen van andere bedrijven. Volgens de Nationale Bank van België is de gemiddelde EBIT van niet financiële en niet beursgenoteerde vennootschappen in België lager dan 3%. Dunne marges kunnen in economisch moeilijke tijden verder onder druk komen te staan. Dan kan het net interessant zijn op zoek te gaan naar die bedrijven die synergieën kunnen betekenen voor het huidige model: bepaalde competenties, nieuwe markten of specifieke complementen die een grote toegevoegde waarde kunnen zijn.

Tenslotte is - en daar zullen we nog vaak op terugkomen - cash meer dan ooit king. In moeilijke economische tijden is het extreem nuttig om voorbij de evidente betaaltermijnen te gaan en uw operationele cash conversion cycle onder de loep te nemen. Waar verliest u uren of zelfs dagen tussen verkoop en facturatie? En hoe kan u dit verkorten. Niet alleen versnelt dit cash, het zijn ingrepen die duurzaam waarde creëren.

Jamie Dimon maakt zich terecht zorgen en een recessie is misschien dichterbij dan we denken. Dat betekent echter niet dat u niets kan doen om u erop voor te bereiden. Met een goed regenscherm is de storm zo voorbij.