Terug naar inzichten

Dat een organisatie moet groeien weten we allemaal. Organisaties die niet hun beste jaar ooit hebben, gaan er per definitie op achteruit. Groei drijft organisatiesucces en organisatiesucces drijft groei. Het tempo waaraan gegroeid wordt is bepalend voor uitdagingen die ons pad kruisen. Hoe sneller er gegroeid wordt, hoe sneller de uitdagingen elkaar opvolgen.

Er is uitgebreid onderzoek te vinden dat snel groeiende organisaties zogenaamde groeipijnen ervaren. We verwezen daarbij reeds naar de stelling van Hiroshi Mikitani, stichter en CEO van Rakuten, een Japans bedrijf dat zowat 90% van de Japanse internetpopulatie beheert en ongeveer 15.000 medewerkers telt. Volgens hem is groei gelinkt aan de regel van drie en tien. Bij elke vermenigvuldiging in drievoud van het aantal werknemers neemt de complexiteit toe en zou een organisatie haar systemen moeten herzien. Voor elk tienvoud van medewerkers geldt volgens hem hetzelfde. Indien u dus op korte tijd van drie naar negen naar negentien medewerkers groeit, kruisen er verschillende uitdagingen op korte tijd uw pad.

We kennen inderdaad organisaties die met tweehonderd medewerkers nog op dezelfde manier werken als met twintig medewerkers. De organisatievaardigheden die ze niet hebben opgebouwd, de medewerkers die ze niet hebben ontwikkeld of vervangen en de processen die ze niet hebben geoptimaliseerd kosten hen handenvol geld. Letterlijk. Op basis van onze ervaring laten deze organisaties tijdens hun groei ettelijke honderdduizenden (en zelfs miljoenen) euro's liggen doordat hun processen en structuren kreunen onder de druk van de groei, en hun medewerkers bijgevolg ook. Snel groeiende organisaties zitten met het potentiële risico in de knoeifase terecht te komen. Organisaties die dromen van groei, leren hoe ze het moeten doen en vervolgens groeien (aan een hels tempo) riskeren te weinig oog te hebben voor de sturende factoren die de groei op lange termijn zullen aanhouden. Let op, het is best mogelijk dat de groei aanhoudt, maar dat deze vertraagt of zelfs stagneert. Hoe dan ook mist u kansen.

Om u te helpen dit te voorkomen duiden we graag de vijf belangrijkste uitdagingen voor snel groeiende bedrijven en hoe u hiermee kan omgaan. Als u dus wil voorkomen dat u in situaties terecht komt waarbij u eigenlijk niet weet hoe uw medewerkers de processen voeren, wat nu juist de noden van uw klanten van vandaag én de toekomst zijn en waarin u geld laat liggen, suggereren we dat u de volgende punten ter harte neemt.

1. Strategy over structure

Groei betekent het zoeken naar het optimaliseren van de beschikbare tijd. Logischerwijs gaat die tijd naar die activiteiten die het snelst de groei stimuleren. Het gevaar dat hierin schuilt, is dat bedrijfsleiders zich dreigen te verliezen in day-to-day business. Een van de belangrijkste redenen die we terugvinden voor falende systemen en het laten liggen van opportuniteiten is het feit dat de dagelijkse issues niet of nauwelijks worden overstegen. Er zijn weliswaar structuren aangebracht, maar deze zijn ingegeven door best practices of bestaande modellen. Er zijn twee manieren om dit tegen te gaan en de snelle groei duurzaam te stimuleren.

Ten eerste raden we u aan tijd te maken voor strategisch denken, strategie-implementatie en het bewaken van de uitvoering. Organisaties die stellen hier geen tijd voor te hebben zeggen impliciet niet te willen groeien. Wanneer u snel groeit, is drie uur per week uittrekken voor strategie een absoluut minimum. Hoe sneller u dit ziet als een investering, hoe sneller u een return on investment mag verwachten.

Ten tweede raden we u aan best practices en standaardmodellen op vlak van structuur te vermijden. Hoewel we voorstander zijn van modelleren en verbeteren, is dit voor structuur te vermijden. Uw structuur moet uw strategie volgen. Wanneer u dit tijdens uw snelle groei ijkt op uw toekomststrategie - dat betekent overigens niet dat uw structuur volledig ingevuld moet zijn - kan u nog sneller groeien.

Weet u waar u cash en kansen laat liggen? Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

2. Winst versus groei

Volgens Bain & Company obsederen de beste bedrijven ter wereld over productiviteit. Die productiviteit moet leiden tot groei. Hoe productiever, hoe sneller de groei. Bain voegt daar nog aan toe dat de focus vaak te veel op winstmaximalisatie gelegd wordt. Snel geld verdienen wordt verkozen over blijven groeien. Onderzoek toont aan dat het omgekeerde waar is. Snel en blijvend groeien drijft uiteindelijk winstmaximalisatie. Dit kan een valkuil zijn voor snel groeiende bedrijven. De meest productieve bedrijven ter wereld krijgen meer gedaan voor half elf 's morgens dan hun concurrenten in een week gedaan krijgen. Dit komt omdat ze focussen op productiviteit.

Het beste wat u dus kan doen is uw doelen formuleren in termen van groei eerder dan in termen van winstmaximalisatie. Met dien verstande dat u natuurlijk op het einde van de rit best nog wel altijd winst maakt.

3. Rekrutering en ontwikkeling

De juiste medewerkers zijn essentieel om te groeien. Vooral om snel te groeien. Rekrutering en selectie blijft volgens recent onderzoek van de Vlerick Business School de nummer één prioriteit van HR professionals in België. Bij snelle groei is het natuurlijk essentieel de juiste competenties op de arbeidsmarkt te vinden en te binden aan de organisatie. Toch schuilt hier ook net het gevaar. Door de focus te leggen op het 'kopen' van de nodige competenties eerder dan het intern ontwikkelen verzwakt het competitief voordeel en kan de groei vertragen. Bijkomend is er het potentiële neveneffect dat de competenties die u vandaag 'koopt' niet de competenties zijn die u morgen zal nodig hebben. Het juiste evenwicht tussen aantrekken en ontwikkelen is daarom essentieel. Het bouwen van talent funnels en het ontwikkelen van strategieën en systemen die intern de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers in functie van groei drijven zijn bijzondere aandachtspunten om de snelheid van uw groei aan te houden.

4. Organisatievaardigheden en cultuur

Dat het ontwikkelen van organisatievaardigheden de drijvende kracht achter groei zijn, hebben we reeds een aantal keren aangegeven. Dit geldt ook voor snel groeiende bedrijven. De wijze waarop u inzet op unieke vaardigheden die de differentiërende factor zijn ten opzichte van uw concurrenten bepaalt voor een groot stuk de snelheid waarmee u kan groeien. Als snelheid bijvoorbeeld een organisatievaardigheid is waar u op inzet, moet u vervolgens de technische vaardigheden ontwikkelen die snelheid toelaten. Dat dient u dan te vertalen in een cultuur die focust op snelheid. Vervolgens ontwikkelt u systemen volgens hetzelfde principe. We kennen bijvoorbeeld organisaties die snelheid als vaardigheid vooropstellen, maar die negen goedkeuringen geïnstalleerd hebben voor het publiceren van een vacature. Zo een processen hinderen snelle groei. En dit komt veel meer voor dan u zou denken. De systemen die u opzet vandaag zijn niet noodzakelijk gewapend voor uw groei van morgen. Daar wordt te weinig over nagedacht. Detailanalyses van uw systemen in functie van uw groei kunnen u niet alleen toelaten bijvoorbeeld sneller te schakelen, maar gaan er mee voor zorgen dat gedrag gestuurd wordt, wat leidt tot de gewenste cultuur.

5. Cash flow en efficiëntie

Om snel te groeien en te blijven groeien is cash nodig. Investeren in marketing om sales te drijven, investeren in nieuwe medewerkers om de capaciteit te hebben om de steeds toenemende vraag van klanten te kunnen blijven beantwoorden, investeren in nieuwe producten… Er is cash voor nodig. Natuurlijk kan dit via vreemd vermogen om de grote investeringen te financieren (strikt genomen raden we dit ook aan). Toch is een gezonde cash flow en oog voor efficiëntie cruciaal. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat snel groeiende bedrijven leergeld betalen dat simpelweg verloren is. Dit is vaak te voorkomen. Wij vinden gemiddeld 15% tot 25% efficiëntiewinsten bij het analyseren van de opgezette systemen en processen. Dat is cash dat voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Organisaties zijn vaak niet bereid externe partners in detail en vanuit strategisch perspectief de 'winkel' te laten analyseren en optimaliseren. Dit is voornamelijk ingegeven uit angst, onwetendheid en gemak. Toch zijn intensieve datagedreven analyses die kijken naar de praktijk en observeren wat werkt en wat niet werkt bijzonder waardevol om strategische snelle groei blijvend te stimuleren. Weet u waar u cash en kansen laat liggen?