Terug naar inzichten

Wie was de cliënt?

Met bijna 40 miljoen euro omzet en een gezonde marge van om en bij de 6% EBIT was deze textielproducent actief in België, Nederland en Duitsland een gevestigde waarde in de wereld van B2B textiel.

Wat was de nood?

Hoewel de cliënt een financieel gezonde onderneming was, zorgde veranderingen in de relatie met distributiekanalen, prijsdruk in de markt, en een grote afhankelijkheid van bepaalde klantengroepen voor structurele uitdagingen in het business model. De cliënt erkende de nood aan een nieuwe groeistrategie die het competitief voordeel verder zou versterken.

Wat is er gedaan?

Om de juiste strategische keuzes te kunnen maken, onderzochten de experts van Moniquet & Company in eerste instantie de markt aan de hand van een kwalitatieve marktanalyse en een kwantitatief concurrentie-onderzoek.

De resultaten hiervan werden gebruikt om een eerste blik te werpen op de drivers van competitief voordeel, bij de cliënt en in de markt. In een volgende fase werden de producten van de cliënt onderzocht op hun product markt fit en rendabiliteit. Dit werd vervolgens gelinkt aan een kwantitatief prospectie onderzoek op basis van zogenaamde waarde attributen vanuit het oogpunt van de potentiële klanten van onze cliënt. Dit leidde tot de afbakening van vijf sectoren. Deze vijf sectoren werden daarna in detail bevraagd om de koopoverwegingen en distributiekanalen van de sectoren fijnmazig in kaart te brengen. Op basis daarvan werd de value chain van onze client geheroriënteerd en gericht op waardemaximalisatie in de gekozen sectoren. Financiële scenario-analyse en cashflow prognoses gaven ten slotte inzichten in de opportuniteiten.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van de studie was een nieuwe en unieke groeistrategie, gedreven door een SAAS-model, ondersteund met datamanagement en maximalisatie van kapitaalsefficiëntie door specifiek in te zetten op vijf distincte sectoren. De marketing- en sales strategie werd herschreven en de samenwerking met unieke distributiekanalen werd volledig heringericht vanuit een ecosysteem benadering waarbij onze cliënt de centrale spil in is. Een driejarige horizon werd gedefinieerd om drie nieuwe inkomstenstromen te creëren en het rendement met meer dan 50% te laten toenemen en de omzet de komende drie jaar met 40% te laten groeien.