Terug naar inzichten

Met de start van het nieuwe schooljaar start ook de buitenschoolse kinderopvang een stuk opnieuw. Ze draait althans terug op volle toeren. Ook hier is de nodige efficiëntie en effectiviteit cruciaal om in goede dienstverlening te voorzien.

Eerder dit jaar voerde Moniquet & Company een studie uit naar de efficiëntie en effectiviteit van buitenschoolse kinderopvang bij een middelgroot bestuur. Hoewel elke situatie specifiek is, konden een aantal generieke conclusies worden getrokken na grondig onderzoek.

- Ten eerst leidde een doorgedreven statistische analyse van de planning en de gebruikte planningstools ertoe dat de trends in aantallen met de juiste regressiemodellering veel fijnmaziger konden worden onderzocht. Die modellen leiden tot een meer accurate planning en spreiding van de inspanningen waardoor de inzet van middelen structureel kan worden verhoogd.

- Ten tweede kon aan de hand van financiële en operationele modellering worden ingeschat hoe het aantal bijkomende plaatsen in relatie tot de private markt in de nabije en verre toekomst dient te evolueren. Dit heeft een grote impact op het investeringsbeleid van een lokaal bestuur.

- Tenslotte zorgden diepgaande praktijkobservaties ervoor dat kon worden nagegaan welke handelingen uniek waren om bij dit bestuur in de kinderopvang de effectiviteit te maximaliseren én te meten. Dit leidde tot een duidelijk en praktisch plan om de effectiviteit stelselmatig te verhogen.

Samenvattend steeg de effectiviteit van dienstverlening met 10% en konden xx euro efficiëntiewinsten worden geboekt.

Wilt u meer weten over hoe de buitenschoolse kinderopvang in uw bestuur kan worden geoptimaliseerd? Neem dan vandaag nog contact met ons op.