Hoe we bij Moniquet & Company cliënten helpen

Winst is bij Moniquet & Company niet het einddoel. Winst is een essentieel middel om free cash flow te genereren, de meest zuivere vorm van economische waardecreatie. Om dat middel aan te wenden, werkt Moniquet & Company nauw samen met haar cliënten om fijnmazige strategische keuzes te maken die de winst van hun bedrijven gevoelig en vooral duurzaam verbeteren. Die keuzes moeten het competitief voordeel versterken, en gaan verder dan de brutomarge.

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

De onderliggende drivers van winst

Winst is een samenspel van prijs en kost. De prijs wordt daarbij bepaald door de waarde die voor de klant gecreëerd wordt. De kost wordt gemanaged door keuzes over leveranciers en medewerkers. Elk van die parameters kent onderliggende drivers. Moniquet & Company legt deze voor u bloot zodanig dat u de exacte hefbomen kent die uw winst bepalen. Dit gebeurt zowel data-analytisch als door middel van praktijkobservaties.

Voorbij uw brutomarge

Prijs en kost gaat verder dan de brutomarge. De meeste ondernemingen hebben voldoende inzicht in de brutomarge, maar niet in wat daarna gebeurt. Bij Moniquet & Company gebruiken we een onderdeel van Return On Invested Capital, met name EBIT of de operationele marge, om diepere inzichten in de drivers van winst te verwerven. Een opdeling van EBIT in deelcomponenten, toegepast op de specifieke value drivers van uw onderneming, laat toe om uw echte marge te ontdekken. Door middel van zogenaamde ROIC structuren kunnen de experts van Moniquet & Company haast met chirurgische precisie bepalen wat uw marge maakt of kraakt, en hoe ze strategisch kan verbeterd worden.

Winst capteren in de praktijk

Te vaak blijft een winststrategie een theoretisch verhaal. Analyses leiden tot mogelijke keuzes en die keuzes blijven dode letter. Moniquet & Company is daarin een andere partner. Net zoals een private equity firm hanteren wij een investeerdersperspectief en vertalen we de mogelijke waarde naar praktische winst. Enerzijds door middel van diepe praktijkobservaties voor alle processen, anderzijds door middel van een 100-dagen plan op maat van uw onderneming, dat we mee implementeren en opvolgen.

Van winst naar competitief voordeel… en free cash flow

Het 100-dagen plan is er niet alleen om winst in de praktijk te capteren, het is de motor achter het versterken van het competitief voordeel. Een verbetering van winst uitgedrukt in EBIT leidt tot een verbetering van ROIC wanneer de kapitaalefficiëntie constant blijft. Hoe groter ROIC wordt, hoe sterker het competitief voordeel. Een hogere ROIC leidt tot meer free cash flow. En dat verbetert de waarde van uw onderneming.

Bij Moniquet & Company willen we meesters zijn in waardecreatie. Een winststrategie op maat zorgt er exact voor dat er meer waarde gecreëerd wordt. Wilt u weten hoe u op maat van uw bedrijf uw winst substantieel en structureel kan verhogen? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.