Hoe we bij Moniquet & Company cliënten helpen

Als cliënt mag u van Moniquet & Company verwachten dat we als betrouwbare partner waardecreatie voorop stellen. Dat is niet anders als het over pricing gaat. Door middel van een strategische en datagedreven benadering gaat Moniquet & Company voor u niet alleen op zoek naar de bereidheid tot betalen van de klant, we onderzoeken tevens welke prijsmodellen het best bij uw onderneming passen en hoe ze kunnen helpen in het creëren en capteren van waarde.

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

De impact van inflatie

Prijzen zijn onderhevig aan tal van factoren. Een van de factoren die het vaakst miskend wordt, is inflatie. Daarom onderzoekt Moniquet & Company in eerste instantie de historische impact van inflatie. Vaak zien we prijsverhogingen door inflatie langs de kostenzijde die niet worden meegenomen in de opbrengstenzijde. Bedrijven gaan er immers impliciet vanuit dat hun markt elastisch is en geen prijsverhogingen tolereert. Daarom onderzoekt Moniquet & Company hoe de koopkracht in de markt is geëvolueerd en welke rol inflatie daarin heeft gespeeld. Het onvoldoende fijnmazig beheren van het inflatiespel, vreet uw marge jaar na jaar in stilte weg.

Echte inzichten in prijsevoluties

Prijs is iets wat meestal goed gemonitord wordt in een bedrijf. Helaas te vaak op het verkeerde niveau. Daarom analyseert Moniquet & Company uw prijzen (langs beide zijden van het spectrum) op granulair niveau. Zo wordt het duidelijk waar opportuniteiten en uitdagingen liggen. Via statistische technieken onderzoeken we welke evoluties significant zijn en afwijken van de markt. Dit laat toe juiste keuzes te maken.

Wat u werkelijk overhoudt

Naast een historische benadering hanteert Moniquet & Company ook een fijnmazige individuele prijsbenadering. Weet u immers wat u werkelijk overhoudt van een factuur? Om die vraag te beantwoorden berekenen we de zogenaamde pocket price. Wat is de werkelijke prijs die de klant betaalt, na aftrek van kortingen, gemiddelde dagen handelsvorderingen en andere items zoals transport? Dit geeft u niet alleen inzichten in de werkelijke prijs, maar ook in de werkelijke marge. Combineer dat met historische inzichten en inflatie en u krijgt een goed beeld van waar de mogelijkheden op vlak van pricing liggen.

De bereidheid tot betalen van uw klant

Strategie is in essentie te herleiden tot de bereidheid tot betalen van de klant en de bereidheid tot verkopen van medewerkers en leveranciers. Maar wat is nu de werkelijke bereidheid tot betalen? Dit mysterie ontrafelt Moniquet & Company door middel van conjoint analysis. Aan de hand van gestructureerde bevragingen bij uw klant verwerven we statistisch onderbouwde inzichten in de attributen die voor uw klant belangrijk zijn, en waar deze bereid is voor te betalen. Dit is het sluitstuk om tot genuanceerde en accurate prijsmodellen te komen en uw pricing af te stemmen op de klantennoden. Vaak geeft dit bijkomende strategische inzichten die u kan gebruiken om bepaalde keuzes wel of net niet te maken.

Prijs is wat de klant betaalt, waarde is wat de klant krijgt. Die waarde kennen is cruciaal om de juiste pricing strategie te implementeren. Hierin missen kan grote gevolgen hebben. Moniquet & Company behoedt u hiervoor. Wilt u meer weten over hoe we cliënten helpen met pricing? Neem vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com

Contacteer ons

Ik ontvang graag de inzichten van Moniquet & Company in mijn mailbox.
U verklaart hiermee uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Bedankt!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.