NL EN

Artikel: Inzichten in korte termijn werkkapitaal bij bouwbedrijven

03/02/2021

Charlotte Brouwers

Het staat buiten kijf dat er kapitaal nodig is om in de bouwsector als klasse x aannemer of hoger te kunnen meespelen. De inzet van dat kapitaal heeft ook een wezenlijke impact op de waardecreatie die bedrijven kunnen genereren. Om u te helpen dat kapitaal optimaal aan te wenden, geven we bij Moniquet & Company graag een aantal inzichten mee die een positieve impact kunnen hebben op uw waardecreatie. 

De focus ligt daarbij op het korte termijn werkkapitaal of working capital requirements (WCR). 

In de meest eenvoudige vorm is WCR gelijk aan: 

handelsvorderingen

+ voorraden 

- handelsschulden

Toch is het verhaal - en bijgevolg de invloed op waardecreatie - voor bouwbedrijven genuanceerder dan dat. Vaak is een aanzienlijk deel van de voorraden zogeheten work in progress. Panden bouwen, van welke aard ook, heeft nu eenmaal een zekere doorlooptijd. Afhankelijk van het type bouwbedrijf kunnen deze best lang op de balans staan. Ze vreten cash. De beïnvloeding is van een andere aard dan bijvoorbeeld het heronderhandelen van de betalingsvoorwaarden van leveranciers om de handelsschulden te beïnvloeden. Om de waardecreatie toch positief te beïnvloeden én rekening te houden met de specifieke situatie van bouwbedrijven, geven we drie concrete inzichten. 

Splits de voorraadstrategieën

Het beheer van de grondstoffen en ruwe materialen vraagt een andere benadering dan de werken in uitvoering. Voor de eerste categorie maakt u best gebruik van zogenaamde economic ordering quantities of EOQ. Hier kan u per type grondstof statistisch bepalen wat de minimumvoorraad is, gegeven de bestel- en opslagkosten, zonder risico van uitval te lopen. Voor de tweede categorie dient u in de processen te duiken om doorlooptijden te verkorten en verkopen te versnellen. 

Bereken de impact op free cashflow 

Door na te gaan wat de impact van WCR doorheen de tijd is op de gegenereerde free cashflow wordt het mogelijk meer fijnmazig in te zetten op de hefbomen van de drie parameters van WCR. Zo weet u waar u uw tijd en energie in moet steken en welke parameters eigenlijk verwaarloosbaar zijn. Op die manier creëert u een dubbele meerwaarde: u zet in op de juiste parameters en u verspilt geen tijd met zoeken naar oplossingen die amper of zelfs nooit zullen renderen. 

Onderzoek externaliseren

Nog te vaak dragen bedrijven zelf alle risico in het korte termijn werkkapitaal. Meer en meer worden delen van WCR geëxternaliseerd. Dit creëert overtollige cash en zorgt voor meer zuurstof. Ook bij bouwbedrijven is dit tot op zekere hoogte mogelijk. Een doorgedreven onderzoek naar de mogelijkheden van de verschillende facetten van WCR en hoe deze buiten de onderneming kunnen worden gelegd, kan een enorme positieve impact op de waardecreatie hebben. 

Als extraatje geven we nog graag een gouden tip mee: Bereken per factuur de kost van de openstaande handelsvorderingen om wat extra in het laatje te krijgen. 

Wilt u meer weten over working capital management in de bouwsector of wat dit voor uw bedrijf zou kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact op met Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com of op 011 41 71 81.