How Moniquet & Company helps non-tech companies

Whether you are a cleaning firm, work in retail or in car sales, or distribute everyday products and services: at Moniquet & Company we know the tricks of the trade in your business and we specialise in your specific challenges.

First of all, our focus is on strengthening your financial capabilities in order to tackle future challenges. We help you defy the limits of your industry in order to substantially and durably increase your – perhaps low – margins.

Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.

Betere marges halen

Traditionele sectoren staan bekend om hun lage marges. De goederen of diensten worden al te vaak als gemakkelijk vervangbaar gezien, wat de prijs - en bijgevolg de marge - naar beneden drijft. Moniquet & Company daagt de traditionele denkwijzen in uw sector uit en drijft een grotere wig tussen uw prijs en kosten, zonder het risico op klantenverlies. We ontsluiten de winstgenerator in uw bedrijf en versterken uw schatkist om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Kernfocus bewaren

Naarmate bedrijven in de non tech sector groeien, worden ze steeds complexer. Men gaat op zoek naar nieuwe groeimotoren ter compensatie van lage marges, maar al te vaak leidt dit tot net minder winstgevendheid. De toegenomen complexiteit leidt de focus af van de echte waardegeneratoren en zuigt het kapitaal naar verlieslatende posten. Bij Moniquet & Company zoeken we de verdoken verlieslatende posten en helpen we u opnieuw focus te vinden om kapitaal te laten renderen met oog op nieuwe groei, meer klanten en meer cash.

Gezond digitaliseren

Om de concurrentie te kunnen blijven aangaan wordt vaak verwezen naar de noodzaak van een digitale omslag. Digitalisering werkt op voorwaarde dat deze onderdeel vormt van een ruimere strategie. Bij Moniquet & Company helpen we u dan ook stapsgewijs via innovatie een grote maar vooral gefundeerde digitale omslag geleidelijk aan te realiseren.

Consolideren of geconsolideerd worden

Overnames gebeuren regelmatig binnen de non tech sector. De vraag die zich dan stelt: aan welke kant wilt u staan? Moniquet & Company analyseert welke kant voor u de juiste is bij een overname en hoe u het gevaar van consolidatie in uw voordeel kan gebruiken. We onderzoeken de verschillende meerwaarde strategieën om er voor te zorgen dat u er als winnaar uitkomt.

Voorbij de fragiliteit

Sommige sectoren zijn vatbaarder voor economische fragiliteit dan anderen. Aan de hand van diepe data-analyse en doorgedreven strategische planning brengen we de risico’s voor uw business in kaart en zetten we acties op die uw bedrijfsmatige veerkracht aanzienlijk versterken. Dit leidt niet enkel tot meer stabiliteit, maar leidt ook tot meer winstgevendheid én meer cash.

Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.