How Moniquet & Company helps local governments

We help our clients at different levels: strategically, we help you strengthen your position, increase the effectiveness of your multiannual plan, develop innovative models of government or improve the strength of your local economy.

Financially, our consultants are ready to optimise your budget, find alternative sources of income or elaborate financing models with maximum return.

But also in daily practice you can count on us. Assessing make or buy studies with technical services, improving the efficiency of your civil affairs department, increasing the effectiveness of your social services… Moniquet & Company helps you find the biggest possible added value in the most of objective ways, explicitly paying attention to meeting the needs of all stakeholders involved.

Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.

Strategische planning en uitvoering

De veelheid aan domeinen maakt het moeilijk om op voldoende concreet niveau strategische lokale keuzes te maken. Hoe maakt uw bestuur echt het onderscheid? Hoe wordt dat gemeten? Hoe waakt u erover dat de gemaakte plannen maximaal worden uitgevoerd? De gemiddelde realisatiegraad ligt lager dan 65%. Dat kan beter vinden we bij Moniquet & Company.

Budget en financiën

De taxshift, heralloceren van bevoegdheden zonder bijkomende middelen, afschaffen van bepaalde federale/regionale wetgevingen... het zijn maar een paar voorbeelden die de budgetten van lokale besturen onder druk zetten. Dit budget onder controle houden en alternatieve inkomsten genereren is belangrijker dan ooit. Maar hoe doet u dat en welke keuzes zijn daarbij waardevol? De ervaring toont aan dat lokale besturen onbedoeld miljoenen mislopen doorheen een legislatuur, dat willen we bij Moniquet & Company niet laten gebeuren.

Efficiëntie en effectiviteit

De plannen zijn gemaakt, het budget is onder controle. En nu? Hoe goed en effectief loopt het in de uitvoering? Wat is de efficiëntie in het onderhoud van uw openbaar domein? Hoe effectief is de dienstverlening van uw sociale dienst? Maximaliseert u uw vrijetijdsaanbod? De veelheid aan initiatieven doen besturen te weinig stilstaan met de kracht en uitdagingen van de eigen werking. Een doorgedreven aanpak kan al snel tot 15% in efficiëntie en tot 25% in effectiviteit opleveren.

Innovatie en vooruitgang

Industry 4.0, smart cities, digitale disruptie. Lokale besturen worden gebombardeerd met nieuwe initiatieven om te innoveren en vooruit te gaan. Verkeerde focus en verschillende simultane initiatieven kunnen tot verloren kosten, ontevreden burgers en achteruitgang leiden. Op lange termijn kan dit dramatische gevolgen hebben met als ultieme gevolg het wegtrekken van inwoners en het versterken van de grote verstedelijking. Moniquet & Company zoekt voor u uit wat u als bestuur kunt doen om gepast te innoveren en achteruitgang tegen te gaan.

Contacteer ons

I would like to receive the insights of Moniquet & Company in my mailbox.
You hereby expressly declare that you agree with our privacy policy.

Thank you!

We will be in touch as soon as possible.